Viva Vatten!

Reg. träff Dalarna och Gävleborg

21 januari 2018 Söndag 10:00 - 16:00 Falun Gävleborg länsförbund Hav och fiske

Plats: Studiefrämjandet Falun, Magasinsg. 27

Vill du arbeta med lokala vattenmiljöfrågor? Välkommen till denna inspirationsträff! 
9.30 Ankomstfika
10.00 Miljötillståndet i våra vatten, Ann-Louise Haglund, länsstyrelsen Dalarna
11.00 Kampanjen Viva Vatten, MiaSvedäng rikskansliet
12.00 Lunch
13-16 Egna idéer och diskussioner samt avslutningsfika
Anmälan senast 18 jan via http://alturl.com/b8jrt
 
Våra grunda vatten – havsvikar, sjöar och åar – hör till Sveriges mest artrika livsmiljöer. Men tyvärr hotas dessa miljöer av mänsklig påverkan som vattenkraftdammar, bryggor och muddring. Övergödning, försurning och miljögifter i hav och sjöar är storskaliga miljöproblem som kräver nationella och internationella lösningar. I Viva vatten-projektet vill vi, som kontrast till detta, lyfta småskaliga åtgärder som man faktiskt kan genomföra med relativt enkla medel för att förbättra vattenmiljön.
Inom Viva vatten-projektet tar vi fram förslag på konkreta, handfasta metoder för de som vill engagera sig och arbeta för friskare vatten och ökad biologisk mångfald i sina lokala sjöar, rinnande vatten eller havsområden.
Vi vill:
• Öka det lokala engagemanget
• Inspirera till att agera lokalt
• Ge konkreta tips på åtgärder
• Lyfta goda exempel