Viva Vatten!

Grunda vatten (havs-
vikar, sjöar och åar) hör
till landets mest artrika
livsmiljöer. Tyvärr hotas
dessa miljöer av bland
annat vattenkraftdam-
mar, bryggor och mudd-
ring. Övergödning,
försurning och miljö-
gifter i hav och sjöar är
storskaliga miljöproblem som kräver nationella och inter-
nationella lösningar. Naturskyddsföreningens projekt Viva
vatten vill istället lyfta småskaliga åtgärder som man faktiskt
kan genomföra med relativt enkla medel för att förbättra

17 april 2018 Tisdag 18:30 Vaxholm Vaxholm Hav och fiske

Grunda vatten (havs-
vikar, sjöar och åar) hör
till landets mest artrika
livsmiljöer. Tyvärr hotas
dessa miljöer av bland
annat vattenkraftdam-
mar, bryggor och mudd-
ring. Övergödning,
försurning och miljö-
gifter i hav och sjöar är
storskaliga miljöproblem som kräver nationella och inter-
nationella lösningar. Naturskyddsföreningens projekt Viva
vatten vill istället lyfta småskaliga åtgärder som man faktiskt
kan genomföra med relativt enkla medel för att förbättra
vattenmiljön. Mia Svedäng presenterar konkreta åtgärder för
dig som vill bidra till friskare vatten i din närmiljö. Lokal:
Hamngatan 50. Info: Jan Holmbäck 070-719 22 00.