VRL-remissträff i Skellefteå

Den 21 november anordnar rikskansliet en webbaserad remissträff om de nya verksamhetsriktlinjerna tillsammans med Naturskyddsföreningen i Västerbotten. Var med och tyck till om förslaget till nya verksamhetsriktlinjer för Naturskyddsföreningen och gör din röst hörd under höstens remissrunda!
Skellefteåkretsen deltar gemensamt över Skype (som konferens) i Studiefrämjandets lokal Magasinsgatan 3 med start 18.00

21 november 2017 Tisdag 18:00 Skellefteå Skellefteå Hållbar konsumtion, Klimat, energi och transporter, Skola, Hav och fiske, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete, Miljörätt

I början av november kommer riksstyrelsen att lägga fram ett förslag till nya verksamhetsriktlinjer (VRL) för 2019-2022. Förslaget ska ut på remiss i folkrörelsen i samband med kretskonferenserna och det går även att delta via ett digitalt remissverktyg.

Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer anger den övergripande riktningen för föreningens arbete under perioden 2019-2022. Utifrån verksamhetsriktlinjerna kommer riksstyrelsen årligen att besluta om verksamhetsplaner som styr rikskansliets dagliga arbete. Riksstyrelsen har som uppdrag att stimulera och underlätta för länsförbund, kretsar och nätverk att engagera sig för föreningens mål. På det viset lägger riktlinjerna grunden för föreningens kraftsamling och mobilisering. De ska vara en inspiration för de tusentals människor som varje dag samlas kring det ideella arbetet, såväl som för de hundratals människor som arbetar för Naturskyddsföreningen.

Var med och delta i diskussioner om de nya riktlinjerna och lär dig om hur du kan använda och delta i det digitala remissverktyget.

Medverkande: Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande, Lisa Silver, projektledare Naturskyddsföreningens rikskansli och Johan Andersson, Naturskyddsföreningens riksstyrelse.

Anmälan senast 16 november via följande webbformulär:
https://goo.gl/forms/tXSU8Sxn05hPnxdj2

För frågor välkommen att kontakta Natalie Toft, verksamhetsutvecklare på regionala kansliet, tel. 076-143 95 44 eller e-post kansli.vasterbotten@naturskyddsforeningen.se.