Workshop om Sveriges framtida havsplaner

29 maj 2018 Tisdag 19:00 - 22:00 Studiefrämjandet, Kristianstad Skåne länsförbund Hav och fiske
Varmt välkommen till en workshop om Sveriges framtida havsplaner – med speciellt fokus på södra Östersjön! Vi har just nu en unik möjlighet att påverka havsplaneutvecklingen eftersom utkasten till havsplanerna är ute på remiss. Naturskyddsföreningen och BirdLife Sverige arrangerar därför under våren ett antal workshops om havsmiljön och de framtida havsplanerna tillsammans – onsdag 29/5 är det dags för workshop i Kristianstad.

Tid: Tisdag 29/5 kl 19.00- ca 22

Plats: Studiefrämjandet V Storgatan 51H

Preliminärt program:

19.00 Introduktion + Fika
19.10 Havsplanerna – Mia Svedäng, Naturskyddsföreningen
19.40 Fågellivet till havs, Birdlife Sverige
20.00 Marina skyddade områden – Länsstyrelsen
20.20 Gruppdiskussioner om utkasten till havsplanerna
21.30 Sammanfattning och avslutning
 
Vi bjuder på matiga mackor, kaffe och te!
 
ANMÄLAN
 
Havsplanerna
Regeringen har beslutat att Sverige ska ta fram havsplaner för tre havsområden: Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Havs- och vattenmyndigheten har fått uppdraget att organisera arbetsprocessen med havsplanerna och ta fram utkast som kan ligga till grund för diskussioner och samråd (se länkarna). Havsplansförslagen ska diskuteras och bearbetas under 2018 – innan de lämnas till Regeringen 2019. Just nu har vi alltså en unik möjlighet att vara med och påverka hur de slutgiltiga havsplanerna ska utformas!
 
Sveriges havsplaner kommer att omfatta ett område som sträcker sig från ca 2 km utanför baslinjen/de yttersta öana och utåt. Detta innebär att kustzonen inte ingår i de kommande havsplanerna. Vi ser dock våra workshops som en fantastisk möjlighet att samarbeta och samla kunskap om lokala havsmiljöfrågor och värdefulla havsområden längs kusten oavsett om de kommer att omfattas av havsplanerna eller inte.
 
Lokal kunskap viktig
För att försäkra oss om att så mycket som möjligt av den lokalt förankrade kunskap som finns bland våra medlemmar ute i landet fångas upp i havsplanerna arrangerar vi workshops på 7-8 platser längs kusten under våren. Syftet är att få tillfälle att sitta ner tillsammans och utifrån kartor och annat underlagsmaterial diskutera utkasten till havsplaner, kunna ge förslag på förbättrade gränsdragningar och bidra med kunskap som myndigheterna kanske inte har.
 
Du hittar utkastet till havsplan för Östersjön bland länkarna.
 
Vi ses!
 
Frågor? Hör av dig till Mia Svedäng / mia.svedang@naturskyddsforeningen.se