Yngernområdet med omgivande skogar

Bjarne Tuturen, kommunekolog i Nyköping, föreläser om Yngern

13 juni 2019 Torsdag 18:30 - 19:30 Nykvarn Södertälje-Nykvarn Hav och vatten, Skog och naturvård

Om undervattensmiljön, de vilda skogarna, åtgärder för vedlevande skalbaggar i tallved på brandfält, naturvärdesobjekt och upplevelsevärden, storskogsbruk och påverkan på Yngern.

Vi träffas på Båtklubben vid Hökmossbadet i Nykvarn. Mycket spännande, Välkomna!