2050 – Vi lever i en grönare och mer rättvis värld

Trodde ni att Naturskyddsföreningen bara jobbar för den svenska naturen? Det gjorde vi för hundra år sedan. Idag är hela världen vår arbetsplats. Miljö och utveckling är intimt sammanlänkade, särskilt vad gäller arbetet för att utrota fattigdomen.

Tillsammans gör vi världen grönare och mer rättvis! 

2050 vill vi ha en miljömässigt hållbar utveckling grundad på att mänskliga rättigheter uppfylls i en demokratisk samhällsordning där fattigdomen är utrotad. Grunden för vårt arbete är och har alltid varit kärleken till naturen, engagemanget för en god livsmiljö och en envis övertygelse att samhället är möjligt att förändra. Visionen understryker det ömsesidiga beroendet och samspelet som finns mellan naturen och människan. Fattiga har sämre förutsättningar att själva påverka sin situation och är dessutom de som främst påverkas av de pågående klimatförändringarna och den negativa miljöpåverkan som bland annat rika länder bidrar till.

Hand i hand med mänskliga rättigheter

Så, vad är egentligen grunden till den globala miljökrisen? Vi menar att vi lever i en orättvis ekonomisk världsordning. De rika länderna lever och konsumerar som om det inte fanns en morgondag. Det leder till massiv miljöförstörelse, som drabbar de fattiga hårdast. De är ofta helt beroende av naturen i sin närhet för att överleva. Ändå får de sällan eller aldrig delta i de beslut som fattas om naturresurserna. Textilfabriker kan ostört släppa ut orenat avfallsvatten, fiskeribolag kan tömma haven på fisk, timmerföretag tillåts skövla naturskog för miljöbelastande plantageodlingar. Människor påverkas av detta genom att deras tillgång till rent vatten upphör, genom att deras försörjning genom småskaligt fiske hindras, genom att inte längre kunna leva i och av skogen. Konsekvensen är minskade möjligheter till egen försörjning och ökad fattigdom. Det försöker Naturskyddsföreningen förändra tillsammans med våra samarbetsorganisationer.  För oss går miljöfrågor och mänskliga rättigheter ofta hand i hand. Rätten till mark och föda, rätten till genetiska resurser och rätten till naturen är viktiga frågor för oss. 

Samarbeten gör oss starkare 

Miljöproblem känner inga landsgränser. Därför måste vi samarbeta med organisationer i andra länder för att bli mer effektiva. Vi samarbetar med över sextio miljöorganisationer i Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Organisationerna jobbar med jordbruk, fiske, miljögifter, klimat, skog och konsumentmakt. De samlar mängder av människor som tillsammans påverkar utvecklingen i sina länder. Målet är att använda jordens naturresurser på ett hållbart sätt, utrota fattigdomen och uppfylla alla människors rättigheter. 

Vi bevakar även svenska företags verksamhet i andra länder, tillsammans med Swedwatch och våra samarbetsorganisationer. Vi skapar opinion genom rapporter, filmer, artiklar och kampanjer. Vi bevakar internationella konventioner, arbetar med påverkansarbete så att avtal hålls och deltar tillsammans med våra samarbetsorganisationer i internationella konferenser och forum där viktiga miljöfrågor diskuteras och beslutas. Vi lyfter genusperspektiv i miljöarbetet och strävar efter att kvinnor och män ska komma till tals på samma villkor. Vi utbyter erfarenheter och driver viktiga politiska frågor. Allt detta gör oss klokare, smartare och starkare. Tillsammans bildar vi en ännu starkare miljörörelse. 

Bli stödföretag: 2050 – Vi lever i en grönare och mer rättvis värld

Tillsammans gör vi världen grönare och mer rättvis!