Story House Egmont

Story House Egmont samarbetar med Naturskyddsföreningen i Operation: Rädda bina – för Bamse förstår att vi ska vara rädda om våra små vänner!

Genom Bamse och Operation: Rädda bina har Egmont och Naturskyddsföreningen många beröringspunkter. Dels ett fokusområde där kopplingen till bin och mångfald är stark, men även ett gemensamt intresse i att nå barn och unga. Under kampanjen Operation: Rädda bina (2021) tar Story House Egmont upp temat bin i aprilnumret av Bamse, och utöver spännande och roliga serier är numret fyllt av fakta. Därtill jobbar både Story House Egmont (serieriundervisningen.se) och Naturskyddsföreningen med att sprida lekfullt och pedagogiskt material till skolor.

– Bamse lär ut att vi måste ta hand om både stora och små vänner för att alla betyder något, säger Charlotta Borelius chefredaktör på Bamse. Biologisk mångfald är viktigt för alla, och för Bamse vars goda vän Surre är ett bi, i synnerhet.

Tillsammans hoppas Naturskyddsföreningen och Story House Egmont att fler ska utföra aktiviteter och rapportera in dessa på raddabina.nu.