Ikea

Ikea strävar efter att erbjuda sina kunder ett brett sortiment av heminredning till låga priser. Naturskyddsföreningen har tidigare utvecklat alla Ikeas medarbetares kompetens kring miljöfrågor för att öka miljömedvetandet internt och hos konsumenter som de kommer i kontakt med.

Det är jättebra att det är seriöst och genomtänkt från Naturskyddsföreningens sida. Det märks att även Ikea har lagt mycket jobb på detta. Det är en seriös satsning, som dessutom är gratis! Jag hoppas verkligen att det fortsätter.
Håkan Arvidsson, NO-lärare på Hasslarödsskolan i Osby

Syftet med samarbetet är att uppnå en ökad miljönytta genom att utbyta kunskap och erfarenheter. Naturskyddsföreningen agerar strategisk partner till Ikea inom utvalda områden som utgår från Naturskyddsföreningens sakområden klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk samt Ikeas hållbarhetsstrategi, People & Planet Positive.

Samarbetet syftar även till vidareutveckling av Energifallet, Naturskyddsföreningens läromedel om hållbar utveckling för grundskolan. Skolan spelar en avgörande roll för att utbilda och ge handlingskompetens för att leva i ett hållbart samhälle. Implementering av undervisning för hållbar utveckling släpar dock efter inom den svenska grundskolan. Naturskyddsföreningen har arbetat fram läromedlet Energifallet för att påskynda processen, och samarbetet med Ikea gör det möjligt att hålla läromedlet aktuellt och erbjuda det kostnadsfritt till skolor i hela Sverige. Samtidigt kan vi erbjuda högstadieklasser att delta i skolprogrammet Energifallet högstadiespecial. Deltagande klasser arbetar med utvalda övningar ur Energifallet och förbereder sig noga inför ett specialutformat studiebesök på Ikea. Under besöket får eleverna möta vuxna utanför skolan och träna sina förmågor i kritiskt tänkande och hållbar utveckling.

Energifallet högstadiespecial nominerades av svenska Unesco-rådet som ett av tre svenska bidrag till 2017 års internationella Unesco-Japanpris för utbildning för hållbar utveckling.
> Läs mer om de nominerade till Unescos pris för utbildning för hållbar utveckling
Skolprogrammet omnämns också i regeringsrapport till FN (juni 2017) som exempel på hur Sveriges arbetar med att uppfylla Agenda 2030 (s. 59).
> Regeringsrapport Sverige och Agenda 2030
I juli 2017 medverkade Naturskyddsföreningen och Ikea i ett Almedalsseminarium kring partnerskap för att stärka hållbar utveckling genom utbildning.
> Läs mer om seminariet

Testa Energifallets hållbara övningar!

Energifallet är Naturskyddsföreningens läromedel om energi och hållbar utveckling. Det innehåller övningar, faktablad, filmer och mycket annat.