Kjellgren Kaminsky Arkitekter

Naturskyddsföreningen inleder ett långsiktigt samarbete med Kjellgren Kaminsky Arkitekter från 2019. Arkitektkontoret ska renovera föreningens huvudkontor med målet att skapa Sveriges mest hållbara kontor.

Sedan 2014 har Kjellgren Kaminsky varit ett stödföretag för Naturskyddsföreningen. 2019 inleddes ett djupare samarbete där Kjellgren Kaminsky kommer att renovera Naturskyddsföreningens rikskansli. Lokalerna ligger i en äldre industribyggnad på Åsögatan på Södermalm i Stockholm.

– Vi har under flera år varit stödföretag för Naturskyddsföreningen och förra året väcktes tanken hos oss att bidra med mer än bara att skänka pengar. Vi tog då kontakt med Naturskyddsföreningen för att höra om deras behov. Resultatet ser vi i dag när vi påbörjar arbetet med renoveringen. Samarbetet känns som klippt och skuret för oss eftersom hållbarhet är en grundläggande pelare i vår verksamhet, säger Joakim Kaminsky, arkitekt och delägare, Kjellgren Kaminsky. Tillsammans ska vi skapa ett hållbart kontor i vilket besökaren ska känna inspiration av att vara en del av Naturskyddsföreningens positiva framtidsvision om ett hållbart samhälle.

Reversibla lösningar

Genom renoveringen är målet att skapa ett kontor som både är socialt och ekologiskt hållbart. För att uppnå detta arbetar Kjellgren Kaminsky bland annat med återbruk av äldre material och möbler. Under arbetet används också organiska samt lokalt producerade och giftfria material. Renoveringen kommer även att innefatta reversibla lösningar så att framtida förändringar kan ske med minimal rivning.

– Det ska bli mycket spännande att tillsammans med Kjellgren Kaminsky undersöka hur framtidens hållbara arbetsplats kan se ut. Resultatet hoppas vi förstås också ska kunna inspirera andra, säger Måns Lagerlöf, kanslichef, Naturskyddsföreningen.