Bli samarbetspartner

Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad olika organisationer och företag för att sprida intresse för naturen och göra nytta för miljö och människor.

Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad olika organisationer, däribland föreningar och företag, i syfte att sprida intresse för naturen och uppnå ökad miljönytta. Målen för våra samarbeten är bland annat att engagera fler människor för natur, miljö och hållbar utveckling, öka kännedomen om - och söka stöd för - vår verksamhet och våra mål, sprida kunskap inom våra verksamhetsområden samt verka för konkreta miljöåtgärder. Samverkan med andra är ett viktigt samspel och lärande där vi påverkar och påverkas.

Våra företagssamarbeten kan ge flera vinster. Dels kan vi förbättra ett företags miljöprestanda genom utbildning och rådgivning. Vi kan också hjälpa er nå nya målgrupper, och ni kan bidra till nya möten mellan föreningen och allmänheten. Genom att ge ekonomiskt stöd till föreningen kan ni också göra stor miljönytta.

Företagssamarbeten:

2017 började Hemköp erbjuda pantbara påsar. Nu används intäkterna från initiativet till att stötta Naturskyddsföreningens projekt På Djupet, som fokuserar på att lyfta hur våra hav mår.

Naturskyddsföreningen ingår samarbete med Cervera. Fokus kommer ligga på arbetet mot miljögifter och markerar startskottet till ett nytt projekt.

Apotek Hjärtat inleder nu en stor satsning för att minska sin miljöpåverkan och byter ut sina platspåsar mot sockerrörspåsar.

Ikea samarbetar för en ökad miljönytta och kunskapsutbyte. Vårt samarbete innefattar alla våra sakområden, Energifallet och Natursnokarna.

Naturskyddsföreningen samarbetar sedan 2017 med MQ och JOY. Butikerna började från och med 1 juni 2017 att ta betalt för plastkassarna i butik och hela överskottet går till Naturskyddsföreningens miljöarbete.

BillerudKorsnäs stödjer Projekt Vitryggig Hackspett genom bland annat restaurering av skogar för den akut hotade vitryggiga hackspetten.

Skåvsjöholm var en av de första i sitt slag att bli Svanen-märkt. Nu ingår företaget ett samarbete med Naturskyddsföreningen där havet står i fokus.

Naturskyddsföreningen har sedan 2014 inlett ett långsiktigt samarbete med arrangörerna av musikfestivalen Way Out West.

Smakis har produkter med sociala och ekologiska budskap på utsidan och ett innehåll som är både eko och har mindre tillsatt socker.

Samarbeten med stiftelser:

Skansen samarbetar med Projekt Vitryggig hackspett genom uppfödning av vår akut hotade skogsfågel för utsläpp i det fria.

Upplandsstiftelsen arbetar för att förstärka och utveckla populationen av vitryggig hackspett i Uppsala län, särskilt vid nedre Dalälven.

Nordens Ark är med och räddar pilgrimsfalkar och vitryggig hackspettar genom avel och genom att sprida kunskap om biologisk mångfald.

Vi är förmånstagare för:

GodEl drivs helt utan privat vinstintresse och delar ut vinsten till välgörenhet enligt kundernas val, vilket inkluderar Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen är sedan 2010 förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet, vars överskott fördelas till ideella organisationer.

När du sparar i Swedbank Robur Humanfond går 2 procent av fondförmögenheten till välgörenhet.

Årsredovisning, insamlingspolicy och samverkanspolicy

Vi har 90-kontoVi är med i FRII