Gå med i mat- och jordbruksnätverket

Är du intresserad av jordbrukets miljöfrågor, global livsmedelsförsörjning och vill påverka utvecklingen?

I Mat- och Jordbruksnätverket kommer du i kontakt med över 400 medlemmar i Naturskyddsföreningen som är intresserade av vad vi äter och hur vi odlar. Genom att jobba i nätverk vill vi öka utbytet mellan aktiva som jobbar med mat- och jordbruksfrågor i olika delar av landet. Vi driver gemensamma kampanjer, utbyter kunskap, ordnar utbildningar och inspirerar varandra. Vi hjälper rikskansliet att föra ut miljöbudskap genom samordnade insatser i hela landet.

Exempel på aktiviteter som ordnas i nätverket är kurser och studiebesök om ekologisk odling och biogas, lokal matmarknad, Hagens dag, Ängens dag, naturguidning i odlingslandskapet, ekologiska matlagningskurser, solidaritetsarbete och vängrupper i Syd.

Bli medlem i Mat- och jordbruksnätverket
Du behöver ingen förkunskap för att gå med i vårt nätverk. Du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig. Det kostar inget att gå med, men du måste vara med medlem i Naturskyddsföreningen. Som medlem i nätverket får du vårt nätverksbrev på mejlen, när något är på gång.

Gå med i mat- och jordbruksnätverket

Genom mat- och jordbruksnätverket kan du vara med och göra skillnad.