Var med och rädda klimatet

Om de 1,3 miljarder människor i världen som saknar el idag förses med energi kan människor starta företag, fler få jobb och ökad möjlighet att försörja sig och sin familj.

Med vårt klimatarbete bekämpar vi fattigdomen. Din gåva gör skillnad!

Om människor kan laga mat och få belysning med hjälp av ett litet vindkraftverk eller några solceller finns tid över för ett barn att gå i skola och utbilda sig. Allt hänger ihop.

Energi till alla utan att förändra klimatet

Fossila energikällor bidrar till klimatförändringar. Klimatförändringar leder till torka, stormar och översvämningar. För människor som drabbas innebär det förstörda skördar och skador på naturen. Det är stora hot mot både trygghet och ekonomi, särskilt i utvecklingsländerna.

Förnybar energi ­– livsviktig energi

Förnybar energi påverkar inte klimatet som fossila bränslen gör. I utvecklingsländer är det också ofta svårt att distribuera energi.

Genom att använda småskaliga lösningar med förnybar energi, som till exempel sol, vind eller biomassa kan fler få tillgång till ljus och värme. Och fler kan därmed öka sin levnadsstandard. Genom att stödja utvecklingen av förnybar energi kan vi även se till att användningen av fossila bränslen inte ökar.

Naturskyddsföreningens klimatarbete bekämpar fattigdom

Tillsammans med våra samarbetsorganisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa driver vi på för att öka andelen förnybar energi i världen. Tillsammans, och med ditt stöd, kan vi utbilda, skapa debatt och påverka i frågor som berör förnybara energikällor i utvecklingsländer.

Din gåva gör skillnad

Precis som småskaliga projekt kan lösa stora problem kan även en gåva från dig, tillsammans med många andras små gåvor, förändra levnadsvillkoren för
1,3 miljarder människor.

Tack!