Vår viktiga vattenkraft - så kan den bli bättre

Vattenkraft är en superviktig energikälla. Men tyvärr är den inte helt problemfri. Det är dags att göra vattenkraften bra på riktigt. Här förklarar vi mer.

Hertings kraftstation, Falkenbergs kommun

Foto:

Thomas Andersson

Vattnets kraft är en fantastisk resurs. Men runt omkring många kraftverk har både djur och natur fått betala ett högt pris. Vi listar för- och nackdelar med vattenkraften.

Fördelen är att vattenkraften:

- är en förnybar energikälla

- ger låga utsläpp av växthusgaser

- är en viktig pusselbit i omställningen till 100 procent förnybart

Problemet är att många kraftverk:

- torrlägger delar av vattendrag

- hindrar fiskar och andra djur som vill simma förbi

- dödar fiskar i kraftverkets turbiner

- stoppar naturliga översvämningar som är nödvändiga för många strandnära arter

- hotar arter som är beroende av rinnande vatten

- stoppar transporten av näring och sediment från källa till hav

- producerar lite el men gör stor skada i naturen

Det här vill Naturskyddsföreningen

Om vattenkraften ska kunna anses riktigt bra måste kraftverkens negativa påverkan på livet i vattnet minska. Våra politiker måste se till att alla kraftverk har moderna tillstånd och se till att det görs miljöanpassningar som miljöbalken och kulturvården kräver.

För att få ordning på situationen behövs en ny lagstiftning för vattenverksamheter. Det behövs också en fond där vattenkraftbolagen solidarisk betalar för utrivningar och miljöanpassningar. Som tur är är en förändring på gång. Läs mer om hur den ser ut här.

Okej, det finns en hel del problem med vattenkraft. Vad kan jag göra åt det?

Du ska veta att ditt val som konsument gör stor skillnad. När du byter till schysst vattenkraft visar det bolagen att det finns anledning att visa naturen större hänsyn. Det här kan du göra:

  • Välj el märkt med Bra Miljöval.Vattenkraft märkt med BMV torrlägger inte vattendrag, och måste anpassa sig till vattendragens naturliga flöden. En del av pengarna går dessutom till åtgärder som reparerar vattenkraftens skadeverkningar och ökar den biologiska mångfalden i rinnande vatten.
  • Bli medlem i Naturskyddsföreningen. Då hjälper du oss i vårt arbete för en ny vattenlagstiftning. Vi arbetar för att miljöanpassa fler vattenkraftverk med fler vandringsvägar och mer vatten i vattendragen under rätt period.
  • Hjälp oss påverka beslutsfattarna. Hör av dig till dina lokala politiker, din länsstyrelse och ditt elbolag. Be dem säkerställa att vattenkraften som de ansvarar för har schyssta miljöanpassningar och tillstånd enligt miljöbalkens bestämmelser.

Vattenkraft är en fantastisk resurs. Men runt omkring många kraftverk har både djur och natur fått betala ett högt pris. Kraftverken måste ta hänsyn till livet runt rinnande vatten.

Efter många års dialog och debatterande mellan kraftbranschen, miljöorganisationer och myndigheter finns äntligen en ny lagstiftning vars syfte är att alla Sveriges vattenkraftverk prövas enligt miljöbalkens krav.

Kolla! Över ETTHUNDRA miljöprojekt har genomförts i Sverige tack vare alla er som valt el märkt Bra Miljöval!

Välj el märkt Bra Miljöval

Genom att teckna ett elavtal märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt.