Värna våra forsar

Vattenkraft är en ren och bra energikälla under förutsättning att den tar hänsyn till det biologiska livet i vattnet. Det betyder att vattenkraften måste tillåta fri vandring av djur, släppa tillräckligt med vatten i vattendraget för att säkerställa dess biologiska funktion och säsongsanpassa vattenflödet. Det betyder också att vattenkraft inte är lämplig i alla vattendrag.

Som ett av de länder med mest rinnande vatten i Europa har Sverige ett särskilt ansvar för de arter som är beroende av dessa ekosystem. Men eftersom vi har byggt dammar och kraftverk i de flesta av Sveriges vattendrag hotas idag många arter som är beroende av strömmande vatten. Hotade bestånd av ål, lax och stormusslor försvinner i rasande fart. Den politiska process som nu pågår för att miljöanpassa svensk vattenkraft är därmed avgörande för flera hotade arter. Med fiskvägar kommer många arter räddas och en rikare natur för turism och sportfiske säkras. Idag har endast 2 procent av Sveriges ungefär 2 000 vattenkraftverk fungerande fiskvägar.

Men vi miljöorganisationer vill i sammanhanget också lyfta hur viktigt det är att kraftverk som producerar väldigt lite el och ligger i biologiskt viktiga vattendrag faktiskt rivs ut. Många av landets 6 000 dammar har förlorat sin funktion. De 1 000 minsta kraftverken producerar sammanlagt endast cirka en kvarts, 0,25, procent av den svenska elen. En utrivning av dessa skulle därför i ett nationellt perspektiv knappt påverka elförsörjningen. Däremot skulle det göra enorm skillnad för det biologiska livet i vattnet. I en liten å kan det finnas hundratals arter och tusentals djur per kvadratmeter. Forsarna är de mest värdefulla miljöerna och det är just i dessa som dammar har byggts. Här finns unika syrerika ekosystem med specialanpassade arter.

Vi uppmanar därför politiker och myndigheter att inte glömma bort våra forsar när vattenkraften nu ska miljöanpassas. Här finns många rara arter som behöver er hjälp för att överleva.  

Mårten Wallberg, vice ordförande Naturskyddsföreningen

Peter Westman, naturvårdschef WWF

Christer Borg, ordförande Älvräddarna

Anders Karlsson, generalsekreterare Sportfiskarna

Läs artikeln i Hallandsposten.