Ekologiskt ett steg mot friskare hav

Maten på våra tallrikar är en stor orsak till sjuka hav och sjöar. Det beror på att jordbruken läcker näring. Men ekobönderna har kommit några intressanta lösningar på spåren.

2013-05-14

Det är svårt att tänka sig att det här är ett av världens sjukaste hav. Men Östersjöns havsbotten är till stora delar död. Där trivs ytterst få fiskar, djur eller växter. Och under sommarens varmaste veckor är det inte ovanligt att giftiga alger sprider sig längs kusterna, precis som i många andra hav och sjöar. Algblomningen beror på övergödning. Och jordbruket är en av de stora bovarna i dramat. 

Jordbruket läcker nämligen mängder av näring. Problemet är att hav och sjöar inte kan hantera all näring vilket gör att vissa arter gynnas, medan andra trängs bort. Resultatet är rubbade ekosystem i form av algblomning och döda havsbottnar. 

Eko minskar risken för läckage 

Därför borde fler snegla mer på det ekologiska jordbruket, där risken för näringsläckage är mindre. Det beror framför allt på två saker. Det ena är att ekologiska gårdar använder ungefär hälften så mycket gödsel som ett kemikaliejordbruk. Det andra är att det växer mer gräs och klöver på de ekologiska åkrarna, utan att plöjas under flera års tid. Gräset och klövern binder näring och gör att risken för läckage minskar.

Går det då inte att stoppa allt näringsläckage, så att haven får krya på sig? Nej, så länge vi vill odla så kommer marken att läcka näring. Däremot måste vi minska risken för läckage. Och det gör eko.

Välj ekologiskt och bada mer i sommar

Att sjöar växer igen av slemmiga alger har inte bara att göra med näring. Även kemiska bekämpningsmedel från kemikaliejordbruket läcker ut i vattnet, vilket kan slå ut djurplankton och viktiga växter, så att växtplankton får fritt spelrum. 

Vi i Naturskyddsföreningen fajtas för att politiker ska satsa mer på det ekologiska jordbruket. Hjälp oss öka trycket! Välja några ekologiska varor nästa gång du handlar.