Ekologiskt nobbar gifterna

Den ekologiska maten innehåller sällan rester av otrevliga ämnen. Inte så konstigt, eftersom ekobonden inte får använda en arsenal av kemiska bekämpningsmedel. Ekobönderna nobbar också avloppslam och konstgödsel som kryddar jordarna med det hälsoskadliga ämnet kadmium. Istället använder ekobönderna andra fiffiga lösningar.

2013-05-13

Det finns en lång rad smarta lösningar som  ekobonden tar till för att hantera skadedjur, svamp och ogräs. En del släpper loss skalbaggar som äter upp skadedjuren, andra kör med falska parningsdofter som förvirrar skadedjuren. Men framför allt så väljer ekobönderna tåligare växtsorter och odlar dem på olika platser från år till år. Det gör att risken för angrepp minskar.

Ekobönderna tar hand om skiten

Idag satsar de flesta bönder på antingen djur eller växtodling. Det kan ge problem för miljön. Bonden som bara har djur behöver då foder från annat håll, eftersom det inte odlas på den egna gården. Till exempel från Sydamerika, där regnskog huggs ned för att vi i den rika delen av världen ska få billigt foder till vår boskap. 

Och bonden som bara odlar grödor behöver näring, eftersom det inte finns gödsel från djuren. Det löser de flesta bönder genom att köpa industriellt tillverkat konstgödsel. Kruxet är att konstgödsel är en riktig klimatvärsting, som dessutom kryddar världens åkrar med mer kadmium, ett ämne som ökar risken för benskörhet och njurskador. Varje år får svenska staten hosta upp fyra miljarder kronor på grund av de benfrakturer som kadmium i maten orsakar. Ja, du läste rätt. Fyra miljarder.

Ekobonden gör tvärtom. Konstgödsel är bannlyst. Istället satsar ekobonden ofta på både djur och odling, vilket gör att djuren får den mesta maten från den egna gården. Sedan använder ekobonden djurens gödsel som växtnäring. Ett kretslopp helt enkelt, där näringen cirkulerar på gården. 

Skadligt slam sprids inte på ekogården

Det är också populärt att sprida slam från reningsverken på åkrarna. Det kan låta fiffigt att även människans bajs ska bli näring. Men slammet kommer inte bara från våra toaletter. Det kommer också från tvätt- och diskmaskiner, badkar och duschar, och en del industrier och sjukhus. Därför innehåller slammet oroväckande höga halter av ämnen som kadmium, PCB, dioxiner och bromerade flamskyddsmedel. Ämnen som varken är bra för naturen eller människans hälsa.

Ekobonden säger nej tack till avloppslam.

Färre skadliga ämnen i ekomaten

Men hur kan då den ekologiska maten i enstaka fall kan innehålla rester av otrevligheter? Det har vi ju sett i dagstidningarna.

Bekämpningsmedel stannar inte på åkrarna. De sprids med vatten och vind. Idag finns rester från kemikaliejordbruket i princip över allt. I sjön bredvid din sommarstuga, i vårt dricksvatten, ja till och med i regnet som faller från himlen. Bönder kommer så klart inte undan varken regnet eller vinden.

Och tungmetaller som kadmium finns i jordarna, både naturligt och på grund av till exempel trafikutsläpp, konstgödsel och avloppslam. Därför kan tungmetaller hittas i mat som odlas i jorden. Skillnaden är att ekobönderna inte tillför nya gifter till jorden, vilket kemikaliejordbruket gör. 

Ekologiska odlingar kan också drabbas av de bekämpningsmedel som används på odlingar i närheten. Bekämpningsmedel kan transporteras långa sträckor i luften. I flera länder utanför EU är det fortfarande tillåtet med flygbesprutning vilket gör att kemikalierna inte bara sprids över odlingar utan även över människors hem och skolor. 

Det är helt enkelt svårt att komma undan gifter i en förgiftad värld. Däremot kan du hitta mat som innehåller betydligt färre skadliga ämnen. Eller inga skadliga ämnen alls. Och det är den ekologiska maten. 

Hjälp oss fixa mer eko

Vi i Naturskyddsföreningen fajtas för att politikerna och matbranschen ska satsa mer på det ekologiska jordbruket. Hjälp oss öka trycket! Välja några ekologiska varor nästa gång du handlar.