Framtiden behöver ekologiskt

Jordbruket har en lång rad tuffa utmaningar framför sig. FN:s generalsekreterare konstaterar att "business as usual is not an option". Ändå fortsätter politiker och kemikaliejordbruket att sticka huvudet i sanden. Det ekologiska jordbruket har redan tagit tjuren vid hornen.

2013-05-13

Jordbruket måste lösa en lång rad allvarliga problem, som övergödning av hav och sjöar, förlust av biologisk mångfald, klimatpåverkan, erosion och föroreningar i både maten och den omgivande miljön. 

Framtidens jordbruk ska försörja och mätta en växande befolkning, bidra till ett hållbart nyttjande av jordens resurser och dessutom anpassas till ett föränderligt klimat. Det är en stor utmaning som kräver nya förhållningssätt. 

Redan flera lösningar inom ekologiska lantbruket

Här är det ekologiska lantbruket på tårna. Långt i från alla utmaningar är lösta, men till skillnad från kemikaliejordbruket har man kommit en bra bit på vägen. Ekologiskt lantbruk bidrar redan idag med biologisk mångfald, bättre djurvälfärd och sprider dessutom inga miljögifter.  

Eko effektivt vapen mot fattigdom

Studier visar också att ekologiskt lantbruk är ett effektivt vapen mot fattigdom. I många låginkomstsländer kan det till och med ge högre skördar än kemikaliejordbruket, vilket vi sett framgångsrika exempel på i bland annat Etiopien och Filippinerna. Och då pratar vi inte om enstaka bönder, utan områden där tiotusentals småbönder lyckats odla ekologiskt i kruttorr mark, med hjälp av kompostering och snillrika bevattningssystem.

Drivkraften finns inom ekoforskningen

Hur vässar vi nu ekolantbruket att bli ännu bättre? Hur kan vi forma ett lantbruk som arbetar med naturen och inte emot den? Hur ska lantbruket bidra till rening av vatten, pollinering och skadedjurshantering? 

Inom den ekologiska lantbruksforskningen finns drivkraften till att hitta moderna tekniker och metoder för framtidens utmaningar. Väljer vi att utveckla ett ekologiskt jordbruk får vi ett klokt brukande av jorden som inte bara kommer att kunna ge mat till jordens växande befolkning, utan även vara av central vikt för att dämpa klimatförändringarna och minska utarmningen av våra gemensamma resurser.