Mer liv vid ekobondens gård

Det finns nästan dubbelt så många vilda växter, fåglar och insekter runt en ekologisk gård jämfört med ett kemikaliejordbruk. Det låter ju gulligt. Men det handlar om livsviktiga saker.

2013-05-13

Naturen ger oss rent vatten att dricka, fungerande jordar att odla mat i och frisk luft att andas. Helt gratis. För att det ska funka krävs en mångfald av arter som samspelar med varandra. 

Men runt om i världen hugger människan ned skogar, för att ersätta dem med enorma fält av en enda gröda. Mängder av arter trängs bort, vilket gör naturen mer sårbar för till exempel klimatförändringar. Och det kan rubba ekosystemen, med allvarliga och dyra konsekvenser som följd.

I delar av USA har till exempel vilda bin försvunnit. Istället fraktas tama bin runt med lastbilar så att mandelblomsträden ska pollineras. Samma sak har hänt i delar av Kina. Där pollinerar människor fruktträd för hand.  

I Sverige har vi inte varit lika besprutningsgalna. Vi var också tidiga med att ta bort de giftigaste värstingarna. Men idag besprutar de svenska kemikaliejordbruken sina fält allt oftare, och satsar på större fält med en enda gröda. I samma takt minskar antalet lärkor, blåklockor, aurorafjärilar och en lång rad andra arter.  

Mer vilda bin vid ekologiska odlingar

Den ekologiska bonden jobbar på ett helt annat sätt. Genom att variera grödor, sätta ut nyttiga insekter, gynna fåglar med mera så får ekobonden fler humlor, fjärilar och bin omkring sig. Det leder till att fler växter pollineras vilket i sin tur leder till bra skördar. Även maskar och mikroorganismer trivs bättre i jorden på en ekogård, vilket gör att grödorna trivs. 

Visst låter det logiskt? Det är det. Men det ger också lägre skördar och kräver lite mer taktik och arbete av ekobonden. Ekobonden får dock mer betalt för sina produkter, vilket gör att många svenska bönder som kämpar för att överleva kan tjäna ekonomiskt på en omställning till ekologiskt jordbruk. Dessutom behövs en tredjedel fler anställda på ekologiska gårdar, vilket skulle kunna stärka den svenska landsbygden. 

Din makt kan få fler gårdar att surra av liv

Vi i Naturskyddsföreningen jobbar hårt för att politiker och handeln ska satsa mer på det ekologiska. Våra grannar i Danmark satsar redan för fullt, nu vill vi att Sverige tar rygg på dem! Medan vi bearbetar de som styr, så behöver vi din hjälp. 

När du väljer en ekologisk vara i butiken visar du att det finns en efterfrågan. Det kommer att bemötas av handeln. Samtidigt visar det våra politiker att vi är redo för mer eko. Och underskatta aldrig konsumentmakten. Det är den som banat väg för ekologiskt kaffe i matbutiken, schyssta bananer och klorfritt papper. Nu kör vi!