Vårt arbete för en giftfri miljö

Den årliga kemikalieanvändningen i världen har ökat med 4 000 procent de senaste 50 åren. Vi människor lever idag i en värld full av industrikemikalier. Alla är inte farliga men det finns miljögifter som kan störa kroppens funktion och förgifta naturen. Naturskyddsföreningen arbetar för att få bort alla farliga kemikalier.

Det här gör vi just nu

Vår egen miljömärkning, Bra Miljöval, får företag att ta bort farliga ämnen ur produkter. Märkningen gör det lättare att hitta varor med hårdare krav på kemikalier samt att välja tjänster som är bättre för miljön.

På många håll i världen används miljögifter som sedan länge är förbjudna i Sverige. Filippinerna är ett av runt 60 länder där vi stödjer lokala miljöorganisationer med de mest brinnande kemikalieproblemen.

Plast kan liknas vid bröd – det kan se ut på flera olika sätt, och tillverkas av massor av olika ingredienser. På brödet vi köper finns fullständig innehållsdeklaration – toppen för den som är allergisk och vill undvika att få i sig till exempel mjölk. För plaster finns inte någon liknande innehållsförteckning. Därför kan det vara svårt att avgöra vilka plaster som är problematiska och inte. Variationerna är så oändligt många mellan olika plaster.

Tillsammans med föräldrar, personal och politiker giftsanerar vi Sveriges förskolor. Var med du också.

Det här tycker vi

Aktuella dokument

Framgångar

Ibland är det bra att vara envis. Det här är några av de framgångar vi haft i kampen mot miljögifter.

Havsörnen höll på att utrotas i Sverige på grund av miljögifter i haven. Tack vare vårt arbete inom Projekt Havsörn har örnen kommit tillbaka.

Konservburkar

Vi har bidragit till att det hormonstörande ämnet bisfenol A är förbjudet i nappflaskor och barnmatsburkar.

Efter starka påtryckningar från Naturskyddsföreningen har vi drivit fram ett förbud mot fosfater i tvätt- och diskmedel.

Efter envist kampanjande av våra ideellt aktiva har försäljningen av Kravmärkt kaffe och ekologiska bananer nått nya höjder.

Sedan 1987 har vi fått tusentals varor och produkter mer miljövänliga genom vår egen miljömärkning Bra Miljöval.

Falkunge

Pilgrimsfalken har länge varit en hotad art, men tack vare vårt långsiktiga arbete ser det idag ljust ut för pilgrimsfalken.