Vårt arbete för skog och naturvård

Ett skogsbruk med stora hyggen, tunga maskiner och planteringar som bara består av en enda art – här och i länder med tropisk skog. Bebyggelse och vägar som tränger bort barnens skogar nära skolor och förskolor. Växter och djur som blir allt ovanligare signalerar att någonting är fel. Vill vi ha en ny skogspolitik - länge leve skogen!

Det här gör vi just nu

Tid för våtmark!

Det saknas väldigt mycket våtmarker i Sverige. Men Naturskyddsföreningen ska med ett nytt projekt arbeta för att bevara dessa värdefulla marker.

Här finns förslag på hur en vargförvaltning kan se ut som hjälper både varg och fårägare och som vilar på bra samarbeten mellan de som berörs av vargfrågan.

Naturskyddsföreningen arbetar tillsammans med samiska företrädare och Civil Rights Defenders för att samers rättigheter som urfolk ska stärkas.

De är bara 20, men det behövs 250 vitryggiga hackspettar för att trygga artens överlevnad i Sverige. Och många andra arter som trivs i samma skogar.

Det saknas väldigt mycket våtmarker i Sverige. Men Naturskyddsföreningen ska med ett nytt projekt arbeta för att bevara dessa värdefulla marker.

Vi ger oss in i en av Sveriges hetaste miljödebatter: gruv- och mineralindustrins expansion och dess hot mot både naturen och människors livsmiljö.

De tropiska skogarna är oerhört artrika och viktiga som försörjning för miljontals människor.

Människor över hela världen är beroende av de tropiska skogarna. Ändå avverkas skogarna i alarmerande fart.

Det här tycker vi

Rädda skogens alla värden!

Värdefulla skogar kalhuggs och skogens biologiska mångfald urholkas. På många platser blir det allt svårare att ta sig ut i naturen. Här berättar vi om ekosystemtjänsterna och skogens alla värden som vi är beroende av och som är anledningen till att vi behöver en ny skogspolitik och ett långsiktigt hållbart skogsbruk.

Här är vårt förslag på hur en ny skogspolitik bör se ut för att möta framtidens utmaningar, en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Vi arbetar med att uppmärksamma och bevara den viktiga vardagsnaturen – både för växternas, djurens och människornas skull.

Stora dagbrott leder ofta till miljöförstöring. Vi vill att Sverige ska ha en hållbar mineralförsörjning som tar hänsyn till människor, natur och miljö.

Våra framgångar

Tack vare lyckade häckningar, utsläpp och en invasion av vitryggar från öst kan vi i år räkna till drygt 20 vitryggar i Sverige! Men vitryggens livsmiljöer, stora lövskogar med många döda träd som ger boplats och föda, går långsamt att skydda och återskapa.

Underbart! Avverkningen stoppas av domstol!

Pilgrimsfalken är Naturskyddsföreningens egen symbolfågel. Den finns både i föreningens logotype och vårt miljömärke Bra Miljöval. I mitten på 70-talet höll pilgrimsfalken på att försvinna från södra Sverige. Genom Projekt Pilgrimsfalk räddades falken kvar. Nu sprider sig den snabbdykande falken i landet.

Nolgårdsskogen,15 hektar som ligger i västra Värmland skulle avverkas, men har nu räddats genom vår insamling, som gav över 800 000 kronor.

Ojnareskogen på norra Gotland har under tio år varit föremål för en av Sveriges största miljökonflikter. Unika naturvärden har stått mot exploatering för kalkbrytning.

På 70-talet var havsörnen på väg att utrotas på grund av påverkan från miljögifter. Tack vare vårt framgångsrika arbete inom Projekt Havsörn finns det idag mer än 2 500 havsörnar vid den svenska kusten och insjöarna.

Här finns förslag på hur en vargförvaltning kan se ut som hjälper både varg och fårägare och som vilar på bra samarbeten mellan de som berörs av vargfrågan.

Friluftsliv och utomhuspedagogik i skola och på fritids ger både dig och eleverna stimulans och inspiration. Låt barnen använda alla sinnen i lärandet.