Vad har partierna lovat och vad har de gjort?

Granskning: Partiernas miljölöften för framtiden

Inför riksdagsvalet 2014 lät vi partierna ta ställning till 18 miljöförslag i en enkät.

I diagrammet redovisar vi andelen ja, nej och vet ej-svar för respektive parti. Frågorna tillsammans med partiernas egna kommentarer hittar du i rapporten Miljölöften för framtiden, här till höger.

 

Granskning: Partiernas miljölöften för framtiden

Inför riksdagsvalet 2014 lät vi partierna ta ställning till 18 miljöförslag i en enkät.

I diagrammet redovisar vi andelen ja, nej och vet ej-svar för respektive parti. Frågorna tillsammans med partiernas egna kommentarer hittar du i rapporten Miljölöften för framtiden, här till höger.

 

Kan man lita på miljölöftena?

Vi följer alltid upp hur partierna lever upp till de löften de gett oss. Vår granskning av mandatperioden som gått hittar du också här till höger under rubriken Sagt och gjort i riksdagen.

Vår bakåtblickande granskning visar att politikerna gång på gång missat fina miljöchanser. Och många riktigt bra miljöförslag fastnade i stelbent blockpolitik. Så varför skulle det bli mer action för miljön nu? Jo, spelplanen ser helt annorlunda ut. Allt talar för att den nya regeringen kommer att behöva söka sig över blockgränserna och att de små partierna kommer att spela en större roll än tidigare.

Det kan miljöfrågorna tjäna på – en viktig anledning att rösta för miljön den 14 september!

Om enkäten

Miljöfrågor kan lösas på olika sätt. Det vi redovisar här är hur partierna ställt sig till de förslag vi formulerat. Förslagen är framtagna av Naturskyddsföreningens sakkunniga. Skapa dig gärna en egen uppfattning genom att läsa hela rapporten, där vi beskriver hur undersökningen gått till och vilka frågor partierna svarat på.

Granskning: Partiernas miljölöften 2010-2014

Vad har då egentligen gjorts på miljöfronten inom politiken de senaste åren? Inför valet 2010 skickade vi ett antal skarpa miljöförslag till samtliga riksdagspartier. Tillsammans med förslagen fanns frågan: Lovar ni driva de här frågorna i riksdagen kommande mandatperiod?

I grafiken nedan presenterar vi resultaten. ”Sagt” är vad partierna lovade oss 2010 och ”gjort” är hur de faktiskt agerat i riksdagen sedan dess. Du hittar också vårt omdöme av partiernas miljöinsatser fråga för fråga. Vår analys och detaljer om hur undersökningen gått till hittar du i rapporten Fyra förlorade år för miljön, med tillhörande bilagor.

 

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.