Tänk om politikerna hade satt naturen i första rummet. Då hade valbudskapen sett annorlunda ut. Inför valet 2018 sätter vi press på politikerna att välja naturen. Vi granskar hur väl partierna levt upp till sina miljölöften sedan förra riksdagsvalet och vilka ambitioner de har för miljöpolitiken framåt. På så vis hjälper vi väljarna att lägga sin röst på ett parti som arbetar för en hållbar framtid.

Vi vill särskilt lyfta upp biologisk mångfald och klimatskadliga subventioner på den politiska agendan i valrörelsen. Biologisk mångfald är kärnan i det som gör naturen rik, värdefull och viktig för alla levande varelser. När arter nu försvinner i en alldeles för snabb takt hotas vår överlevnad. Att begränsa klimatförändringarna är en annan av vår tids mest centrala ödesfrågor. Ändå subventionerar den svenska staten klimatskadlig verksamhet med över 30 miljarder kronor årligen. Dessa frågor borde få betydligt mer uppmärksamhet i valdebatten.

Du kan hjälpa oss. Dela våra inlägg, påverka dina lokala politiker, prata med vänner och bekanta. Alla insatser behövs – nu väljer vi naturen! #väljnaturen

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Valgranskningar

Vi har granskat hur riksdagspartierna ställer sig i viktiga miljöfrågor inför valet. Här kan du se vilka partier som har högst och lägst ambitioner.

Inför förra riksdagsvalet lät vi partierna ta ställning till en rad miljöförslag. Nu har vi kollat vad som blev av löftena vi fick.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Men vår överlevnad är hotad. Vi befinner oss nämligen i den sjätte

Jordbrukslandskapet är en av Sveriges artrikaste landskapstyper men på många platser riskerar många växter och djur att försvinna. Här förklarar vi hur.

Frågan om biologisk mångfald måste prioriteras. För att politikerna ska bli bättre rustade inför valet erbjuder vi förslag på åtgärder som skulle göra stor skillnad.

Klimatskadliga subventioner

Varje år subventioneras klimatskadlig verksamhet med minst 30 miljarder kronor i Sverige. I vår nya rapport granskas de här pengarna.

Vad är egentligen klimatskadliga subventioner? Och vad betyder det att de finns? Vi reder ut vad det handlar om.

Flyget är inte bara en klimatbov, det är en skattesmitare också. Flyget är befriat från både energi- och koldioxidskatt.