Våra segrar 2015

Rekordmycket eko och rekordmånga klädbyten, ett starkt skydd för Ojnareskogen efter tio års kamp och ett efterlängtat globalt klimatavtal. 2015 var ett år med många framgångar!

Stort genomslag för Operation Giftfri Förskola

Vi är stolta över att mer än hälften av landets kommunala förskolor har tagit steg i rätt riktning mot att bli giftfria! Det finns en mängd saker i förskolemiljöer som kan innehålla skadliga kemikalier som småbarn inte ska utsättas för.

Klädbytardagen slog rekord med över 12000 deltagare

För att odla bomull till ett par jeans går det åt ca 10000 liter vatten. Att byta jeans och andra plagg istället för att köpa nytt är en ren miljövinst. I år bytte mer än 44000 plagg ägare. Häng med 16 april 2016, då är nästa klädbytardag i hela Sverige!

Färre miljöskadliga kemikalier i våra kläder 

Hurra för en stor seger mot miljögifterna! EU har beslutat om att skärpa reglerna mot de miljöskadliga kemikalierna nonylfenoletoxilater, som är vanliga i textilier. Det var Naturskyddsföreningen som för åtta år sedan väckte frågan.

Ojnareskogen pekades ut som Natura 2000-område

Ojnareskogen har länge stått i centrum för en historisk miljökamp. Konflikten har stått mellan bevarande av ett stort naturområde med extremt höga naturvärden eller exploatering av området där företaget Nordkalk vill bryta kalk. Efter tio års kamp i miljödomstolar, via namninsamlingar, demonstrationer och artiklar har vi, Fältbiologerna och många andra miljöorganisationer vunnit en stor delseger. Den unika Ojnareskogen på norra Gotland har under 2015 pekats ut av regeringen som Natura 2000-område och omfattas därmed av ett starkt skydd!

Domstolsprocessen om tillstånd att bryta kalk i området är dock ännu inte slutligt avgjord.

Det ljusnar för den hotade vitryggiga hackspetten

Det finns bara 12 vitryggiga hackspettar kvar i Sverige. Men vårt arbete för fåglarna och deras försvinnande livsmiljöer har gjort att fåglarna nu lyckats häcka både 2014 och 2015 vid Nedre Dalälven. Det är första gången på 19 år!

Räddad skog i Änokdeltat

Vi räddade naturskogen i Änokdeltat i Lappland från avverkning efter en lång kamp. Segern var viktig i och med att domstolen slog fast att skogsvårdslagen måste hindra avverkning av så värdefull skog. Det ger hopp för andra skogar!

Ekologiskt ökar rekordmycket

Vår kampanj Byt till eko bidrog till att försäljningen av ekologisk mat i butikerna ökade med 50 procent, bara under första delen av 2015. Det är en god nyhet för både bin, fjärilar och blommor som gynnas av ekologiskt, men även för människor som slipper exponeras för kemiska bekämpningsmedel.

Äntligen ett globalt klimatavtal! 

Nu har världens länder enats om ett förslag på legalt bindande, globalt klimatavtal. Det är första gången som det finns ett klimatavtal som omfattar alla världens länder och det är en stor framgång efter åratal av förhandlingar. Nu fortsätter vi jobba för en klimatmaxad politik, både i Sverige och världen.

Vår insamling räddade Nolgårdskogen!

Tack vare bidrag från över 2 000 personer är Nolgårdskogen skyddad för framtiden. Skogen på 15 hektar ligger i västra Värmland och var planerad att avverkas, men har nu räddats genom vår insamling, som gav över 800 000 kronor.

 

 

Allt detta och mycket mer har vi åstadkommit med din hjälp!

Som ideell organisation är vi beroende av våra medlemmars och givares bidrag och aktiva stöd.

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.