Vikarierande projektledare till våtmarksprojekt

Vår projektledare för det spännande projektet "Tid för våtmark" ska vara föräldraledig, och vi söker nu en vikarie för honom. Detta projekt syftar till att bevara eller iordningställa våtmarker, eller på annat sätt främja denna viktiga naturtyp.

Projektet drog igång under våren 2018. Det kommer att utgöras av ett begränsat antal delprojekt ute i landet (se vidare nedan). Det kan handla om kunskapsuppbyggnad om våtmarker inklusive att ta fram planer och program, eller om restaurering. Men även om förvaltning/skötsel av våtmarker, liksom om information och folkbildning. Intresserade länsförbund och kretsar kommer att ha en nyckelroll vid genomförandet av projektet. Projektledaren på rikskansliet fungerar som sammanhållande kraft.

Vi söker nu en vikarie under tiden 11 feb 2019 – 1 sep 2019. Slutdatum kan komma att justeras något. Placering är rikskansliet i Stockholm.

Uppgifter och roll

Du kommer att vara Naturskyddsföreningens vikarierande projektledare för ovan nämnda projekt. Din uppgift blir att leda detta, i samspel med de delprojekt ute i länsförbund och/eller kretsar som kommer att ges beviljning till olika våtmarksprojekt, liksom i samspel med övriga berörda på rikskansliet. Arbetsuppgifterna kan sammanfattas i:

 • Leda och driva projektet vilket inkluderar att marknadsföra möjligheten till finansiering.
 • Ha nära kontakt med respektive delprojektledare (för de delprojekt som beviljats medel) inklusive det länsförbund och/eller krets där delprojektet har sin hemvist.
 • Ha budgetansvar för projektet, i linje med gällande interna rutiner och delegation.
 • Beredning och bedömning (utlåtande) av inkomna ansökningar om finnasiering av delprojekt.
 • Sondera och sprida kunskap, till primärt länsförbund och kretsar, om möjligheter till komplementär finansiering till delprojekten, som intresserad länsförbund och krets i förekommande fall får söka själv.
 • Ta fram underlag för kommunikation om projektet.
 • Fungera som riksföreningens sakkunnige i våtmarksfrågor.

Tjänsten är placerad på Skogs- och naturvårdavdelningen. Du kommer att rapportera till en specifik styrgrupp för projektet, där bl.a. chefen för denna avdelning kommer att ingå.

Profil och meriter

Du som söker tjänsten skall uppfylla följande krav:

 • Dokumenterad erfarenhet av projektledarroll/-arbete, i medelstora eller storaprojekt. Behöver inte vara miljöprojekt.
 • Relevant akademisk utbildning, eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.
 • God social kompetens med förmåga att kunna motivera och leda människor i projekt som omfattar många personer.
 • Dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Utöver dessa krav är följande kriterier meriterande:

 • God limnologisk kunskap med fokus på våtmarker.
 • Erfarenhet av praktiskt naturvårdsarbete.
 • Välorganiserad och strukturerad, med dokumenterad erfarenhet av att planera och strukturera sitt eget arbete.
 • Erfarenhet av engagemang eller arbete inom ideell sektor.

Övrigt

Vi sitter i lokaler på Åsögatan, mitt på Södermalm i Stockholm med närhet till de flesta kommunikationsmedel. Tjänsten är ett vikariat på heltid med tillträde ca 11 feb 2019. Du måste vara beredd att arbeta även med andra på rikskansliet förekommande arbetsuppgifter, vid sidan av projektet.

Om oss

Naturskyddsföreningen har kraft att förändra! Vi är Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation. Vi är en ideellt och partipolitiskt obunden förening som tar ansvar för att driva viktiga miljöfrågor lokalt, nationellt och globalt. Med närmare en kvarts miljon medlemmar, kretsar med lokal förankring i hela landet och drivande eldsjälar har vi stora möjligheter att påverka. Vi skapar opinion, förändrar beteenden, granskar och kräver att makthavare och lagstiftare tar sitt ansvar.

Naturskyddsföreningen vill vara en inkluderande folkrörelse som speglar mångfalden i samhället, och vi vill att det ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi vill vara en arbetsplats som är attraktiv för alla, eftersom vi tror att en variation av perspektiv, erfarenheter och bakgrund gör oss ännu starkare. Vi välkomnar därför en bredd av sökande.