Vitryggig hackspett

Det finns endast ca 25 bofasta vitryggar i landet, men det behövs 250 vitryggiga hackspettar för att trygga artens överlevnad i Sverige. Det är en akut risk att arten helt kommer att försvinna från våra skogar, och det vore ett sorgligt betyg för Sveriges naturvård.

Vi behöver pengar till uppfödning, utplantering och stödutfodring!

Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett är en av Sveriges mest hotade arter och idag finns det endast drygt 25 bofasta individer kvar i landet. Den har höga krav på livsmiljö och signalerar goda förutsättningar för över 200 andra hotade och rödlistade arter som exempelvis cinnoberbagge, strandskinnlav och skogsduva. Om vitryggen inte kan räddas riskerar även dessa att försvinna. 

> Bekanta dig mer med vitryggen

Varför finns det så få vitryggar?

För att överleva behöver vitryggen skogar med äldre lövträd och mycket död ved. Men lövskog är inte lika lönsamt som gran och tall, så skogsindustrin har undan för undan ersatt lövträden och vitryggens livsmiljö har drastiskt minskat. 

> Så här gillar vitryggen sina skogar

Vad gör vi för att rädda vitryggen?

Sedan 1990 har Naturskyddsföreningen drivit Projekt vitryggig hackspett inriktat på att skydda vår mest sällsynta skogsfågel och dess livsmiljö. Det här är vad vi gör:

  • Vi arbetar för att bevara och restaurera värdefulla lövskogar i samarbete tillsammans med ideella eldsjälar och i samverkan med flera länsstyrelser, skogsägare och skogsbolag.
  • I samarbete med andra aktörer föder vi upp, släpper ut och stödutfodrar vitryggar. 
  • Vi arbetar nationellt för en ny skogspolitik och för att EU:s lagar om skydd av arter och FN:s konventioner ska följas. 

> Läs mer om Projekt vitryggig hackspett

Hur går det?

2017 fanns det fyra häckande par som fick totalt 11 ungar. Samtliga häckande fåglar utom en var ”projektfåglar” vilket visar att utplanteringarna ger resultat!  Längs norrlandskusten konstaterades också att det fanns ytterligare 3 par, vilket är det bästa resultatet på länge.

2018 lär däremot gå till historien som mycket avvikande från tidigare år. Trots fler par i skogen än på länge så hittades färre häckningar än i fjol, totalt hittades fem par i landet, varav fyra genomförde häckningar. Det resulterade i åtta nya ungar. Utefter Norrlandskusten har det siktats ovanligt många vitryggar under våren Totalt har ca 20 stycken som flugit in öster ifrån siktats. Vi får se hur många av dessa fåglar som väljer att stanna kvar i Sverige. 

Avelsverksamheten 2018 blev också annorlunda än vad vi är vana vid. Endast fyra ungar föddes. Vi valde att behålla de få ungarna i avelsverksamheten och det blev därför ingen utplantering i år. Målet för nästa år är fler häckande vitryggar och en lyckad utplantering av denna unika fågel.

Den vitryggiga hackspetten behöver din hjälp

Med ditt stöd kan vi rädda den i Sverige akut hotade vitryggiga hackspetten och dess skogar.