Bra Miljöval

Bra Miljöval

Hitta produkter och tjänster som är märkta med Bra Miljöval.

Nu finns över 600 varor och tjänster märkta med marknadens tuffaste miljömärkning, Bra Miljöval.

Det här är Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen. Bra Miljöval är ett av våra verktyg för att nå det målet. Vår märkning gör att du kan välja de produkter som är minst skadliga för miljön.

Vill du som företag märka din produkt eller tjänst? Välj verksamhetsområde:

Vi märker både godstransporter av varor och personresor med Bra Miljöval.

Vi ger försäkringsbolag möjlighet att erbjuda kunderna miljömärkta försäkringar för bil och småhus.

Genom att märka dina produkter med Bra Miljöval gör du en viktig miljöinsats.

En butik märkt med Bra Miljöval ger kunderna en trygghet och en trovärdig signal om att ett seriöst miljöarbete bedrivs.

Med papper märkt med Bra Miljöval bidrar du till att skydda Sveriges sista naturskogar och minska användningen av miljöfarliga kemikalier.

Våra kriterier gäller för alla kemiska produkter och gör det möjligt att miljömärka allt ifrån kosmetika till tvättmedel och avfettningsmedel.

Har kan ni som elbolag ansöka om licens för att sälja el märkt med Bra Miljöval.

Genom att märka er fjärrvärme och fjärrkyla med Bra Miljöval minskar ni dess miljöpåverkan.

Ansök om att märka er biobränsleprodukt med Bra Miljöval.