Bra Miljöval

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen. Bra Miljöval är ett av våra verktyg för att nå det målet. Vår märkning gör att du kan välja de produkter som är minst skadliga för miljön.

Produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval finns inom följande områden

Bra Miljöval Biobränsle innebär mindre påfrestning på skog, växt- och djurliv samt klimat.

Bra Miljöval är idag Sveriges enda miljömärkning på el. Vi ställer hårda krav på hur elen produceras.

Genom att välja fjärrvärme miljömärkt med Bra Miljöval gör du en stor miljöinsats på ett enkelt och billigt sätt.

Bil- och småhusförsäkringar märkta med Bra Miljöval innebär att försäkringsbolaget agerar miljömedvetet i upphandling, drift och fondering av pengar.

Vi arbetar för att minska användningen av ämnen som är skadliga för människor och miljö. Detta gäller allt från kosmetika till tvättmedel och avfettningsmedel.

I en butik märkt med Bra Miljöval kan konsumenterna vara säkra på att butikerna utför ett gediget miljöarbete både bland hyllorna och bakom dem.

De plagg och textilier som är märkta med Bra Miljöval Fiber och Beredning har klarat höga miljökrav i hela kedjan från råvara till färdig textilprodukt.

Transporter som märkta med Bra Miljöval ger låga utsläpp av koldioxid och andra miljöskadliga ämnen.

Hitta produkter och tjänster

Här kan du söka efter produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval.