Hur vi behandlar personuppgifter

Personuppgiftsansvar

Svenska Naturskyddsföreningen med organisationsnummer 802002–4280 är personuppgiftsansvarig när föreningens verksamheter behandlar personuppgifter. För vissa uppgifter om medlemmar har vi ett gemensamt ansvar tillsammans med kretsar och länsförbund. För uppgifter om autogirobetalare har vi ett gemensamt ansvar med betaltjänstleverantörerna.

Vilka uppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som personnummer, namn, adress, mobilnummer etc.) när du exempelvis registrerar dig som medlem, skänker en gåva eller fyller i ett formulär för aktivitet av något slag via någon av våra digitala kanaler. Du kan också vara anställd hos en samarbetspart eller branschkontakt till Naturskyddsföreningen, då är personuppgifterna dina kontaktuppgifter i arbetet.

Varför behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullfölja de åtaganden som är kopplade till det syfte som uppges vid insamlingstillfället eller för samarbetet. I övrigt använder vi dina uppgifter endast för ändamål som rör Naturskyddsföreningens egen verksamhet och insamling. Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part.

Naturskyddsföreningen värnar om den personliga integriteten. Att hantera personuppgifter korrekt och säkert är en prioriterad fråga för oss. Du ska känna dig trygg om du anförtror oss dina uppgifter.

Vi följer Dataskyddsförordningen och andra lagar och regler som gäller på dataskyddsområdet.

Naturskyddsföreningen strävar efter ett transparent förhållningssätt gentemot registrerade personer. Informationen till dem ska vara klar och tydlig. Kontaktuppgifter till oss ska alltid ingå i den information vi lämnar till dem som registreras.

Har du frågor i egenskap av medlem/givare eller önskemål kring hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta Medlems- och givarservice på medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77.

Har du allmänna frågor om hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta vår verksamhetscontroller på dataskydd@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 00. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Integritetspolicy för Naturskyddsföreningen.

In English

If you have questions or requests about your personal data, please contact us at medlem@naturskyddsforeningen.se.