Värva en vän

Värva en medlem till Naturskyddsföreningen och få vår succébok Solrevolution!

Vitryggen behöver dig!

Hjälpa oss att bevara vitryggig hackspett i Sverige. Det finns bara 12 fåglar kvar...

Försvara vår natur!

Tyck till om våra viktiga naturvårdslagar.

Följ med på Miljöresan!

Du går från start till mål på 8 frågor

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Nu har vi satt ut en ny kull pilgrimsfalkar på Folksamskrapan på Södermalm i Stockholm. Följ hur det går för falkungarna här!

Vi äter mer kött än någonsin i Sverige, vilket bidrar till enorma växthusutsläpp. I vår rapport om kött ger vi förslag till lösning på problemet.

Vi finns på plats under hela Almedalsveckan på temat "Klimatmaxa pengarna".