Bra Miljöval Kosmetika

Det är svårt att hålla reda på alla ingredienser i de kosmetiska produkter som du använder varje dag. När du tvättar håret, rakar dig eller sminkar dig, finns det en risk att du utsätter dig själv och miljön för skadliga kemiska ämnen. Därför finns Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Vi granskar alla ingredienser som ingår i produkten, så att du får en produkt som är skonsam både för din hälsa och för miljön.

Foto:

Ulrica Zwenger

Från första mars 2018 gäller nya kriterier. Ni hittar dessa till höger på sidan. Här hittar ni också uppdaterade licensvillkor och ansökningshandlingar. Kosmetiska produkter omfattades tidigare av kriterierna för Bra Miljöval Kemiska produkter. För att öka utbudet av miljömärkta produkter har Naturskyddsföreningen valt att ta fram kriterier speciellt anpassade för kosmetiska produkter. Samtliga produkter som omfattas av kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009 kan märkas enligt Bra Miljöval Kosmetika.

En av Bra Miljövals målsättningar är att öka utbudet av miljömärkta kosmetiska produkter. Som en del i detta kommer vi att erbjuda en rabatt på ansökningsavgiften vid ansökan om märkning med Bra Miljöval Kosmetika. För ansökningar som skickas in mellan 15:e augusti och 1:a november 2018 är ansökningsavgiften sänkt från 14 500 SEK till 10 000 SEK (inkl. moms). För förenklad ansökan är avgiften sänkt från 3 500 SEK till 2 500 SEK (inkl. moms).

Det främsta syftet med vår miljömärkning är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. När du väljer en kosmetisk produkt märkt med Bra Miljöval så bidrar du till en friskare natur och utsätter inte dig själv och din omgivning för giftiga och hälsofarliga ämnen.

De produkter som vi märker måste uppfylla våra kriterier, vilket bl.a. innebär att de inte får innehålla högfluorerade ämnen (PFAS), parabener, cykliska siloxaner eller mikroplaster. De får inte heller innehålla ämnen som misstänks orsaka cancer eller skada fertiliteten. Strikta krav ställs även på hormonstörande och allergiframkallande ämnen. Genom att ställa hårda krav på alla ingredienser bidrar Bra Miljöval till att fasa ut miljö- och hälsoskadliga kemikalier och uppmuntra användningen av bättre alternativ.

Genom att välja produkter märkta med Bra Miljöval får konsumenten en produkt som är så skonsam mot miljön och hälsan som bara är möjligt. För företag är en märkning med Bra Miljöval ett tydligt och trovärdigt sätt att visa att man prioriterar produkter med låg miljöpåverkan och vill vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle.

Några grundkrav

• Ämnen som ingår i produkterna ska ha en låg giftighet i vattenmiljön och uppfylla hårda krav på nedbrytbarhet.

• Allergirisker minimeras genom att barnprodukter ska vara helt parfymfria. För övriga produkter ställer vi, av samma anledning, strikta krav på ingående parfymer, aromer och växtextrakt.

• Ämnen som misstänks orsaka cancer eller fortplantningsskador är inte tillåtna.

• Hormonstörande ämnen på SIN-listan 2.0 samt de ämnen som upptagits på SIN-listan 2014-10-08 på grund av hormonstörande egenskaper är inte tillåtna.

• Högfluorerade ämnen (PFAS) och cykliska siloxaner tillåts inte.

• Allergiframkallande konserveringsmedel, till exempel MIT och CMIT, är inte tillåtna.

• Vi ställer krav på att företag med Bra Miljöval-märkta produkter har en ambition att öka andelen förnybar råvara i produkten och på så sätt minska klimatbelastningen.

• Med vår märkning ställer vi också krav på produkternas förpackningar, för att minimera miljöpåverkan och gynna ett effektivt resursutnyttjande.

Avgifter

Gällande avgifter hittar ni i Licensvillkoren, till höger på sidan.

Ändring av licens utfärdad på de gamla kriterierna

Licenser som utfärdats på tidigare gällande kriterier (2006) upphör att gälla 2019-02-28. Under uppsägningstiden är det möjligt att göra ändringar i dessa licenser enligt de gamla kriteriernas krav. Vi ber er även notera att dotterlicenser inte utfärdas under uppsägningstiden.

Om ni önskar göra detta, kontakta oss för rätt blanketter. Observera att licenserna vid sådana ändringar likafullt upphör 2019-02-28. Om ni istället vill göra en omansökan enligt de nya kriterierna (2018:1) ska ni använda ansökningshandlingarna till höger på denna sida. I blanketten anger ni ”Ombedömning enligt 2018 års kriterier” i avsnitt A1. Efter ett eventuellt godkännande gäller sedan licensen tillsvidare”.

Kontroll

Senast den 14 maj 2018 ska verksamhetsrapport och beräkningsmall skickas in till oss. Kontrollen avser verksamhetsåret 2017 och alla handlingar som behövs har skickats till er som är licenstagare. Under rubriken ”Dokument kontroll” hittar ni verksamhetsrapporten. Beräkningsmallen är ett registerutdrag för respektive företag och finns inte här på webbplatsen. Har ni frågor kring kontrollen är ni välkomna att kontakta Mari Ander, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Bedömning av en enskild ingrediens

Det är också möjligt att ansöka om godkännande av en enskild ingrediens för användning i Bra Miljöval-märkta produkter. Exempelvis kan denna möjlighet användas för att i förväg ansöka om godkännande av flera olika parfymer, vilket underlättar om ni väljer att sedan byta parfym i er produkt.

För att ansöka om bedömning enligt ovan så använder ni blanketten ”Form for assessing a Perfume or aroma” om det gäller en parfym eller arom. För alla andra ingredienser används blanketten ”Form for assessing an ingredient”. ”Blanketterna hittar ni till höger på sidan.

Kostnaden är 5000 SEK per ingrediens.

 

 

Bra Miljöval-märkta hygienprodukter

De här Bra-Miljöval märkta tvålarna och duschcrèmerna finns just nu i butiker och internetbutiker.