Bra Miljöval Kosmetika

Det är svårt att hålla reda på alla ingredienser i de kosmetiska produkter som du använder varje dag. När du tvättar håret, rakar dig eller sminkar dig, finns det en risk att du utsätter dig själv och miljön för skadliga kemiska ämnen. Därför finns Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Vi granskar alla ingredienser som ingår i produkten, så att du får en produkt som är skonsam både för din hälsa och för miljön.

Foto:

Ulrica Zwenger

Från första mars 2018 gäller nya kriterier. Ni hittar dessa till höger på sidan. Här hittar ni också uppdaterade licensvillkor och ansökningshandlingar. Kosmetiska produkter omfattades tidigare av kriterierna för Bra Miljöval Kemiska produkter. För att öka utbudet av miljömärkta produkter har Naturskyddsföreningen valt att ta fram kriterier speciellt anpassade för kosmetiska produkter. Samtliga produkter som omfattas av kosmetikaförordningen (EG) nr 1223/2009 kan märkas enligt Bra Miljöval Kosmetika.

Det främsta syftet med vår miljömärkning är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. När du väljer en kosmetisk produkt märkt med Bra Miljöval så bidrar du till en friskare natur och utsätter inte dig själv och din omgivning för giftiga och hälsofarliga ämnen.

De produkter som vi märker måste uppfylla våra kriterier, vilket bl.a. innebär att de inte får innehålla högfluorerade ämnen (PFAS), parabener, cykliska siloxaner eller mikroplaster. De får inte heller innehålla ämnen som misstänks orsaka cancer eller skada fertiliteten. Strikta krav ställs även på hormonstörande och allergiframkallande ämnen. Genom att ställa hårda krav på alla ingredienser bidrar Bra Miljöval till att fasa ut miljö- och hälsoskadliga kemikalier och uppmuntra användningen av bättre alternativ.

Genom att välja produkter märkta med Bra Miljöval får konsumenten en produkt som är så skonsam mot miljön och hälsan som bara är möjligt. För företag är en märkning med Bra Miljöval ett tydligt och trovärdigt sätt att visa att man prioriterar produkter med låg miljöpåverkan och vill vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle.

Några grundkrav

• Ämnen som ingår i produkterna ska ha en låg giftighet i vattenmiljön och uppfylla hårda krav på nedbrytbarhet.

• Allergirisker minimeras genom att barnprodukter ska vara helt parfymfria. För övriga produkter ställer vi, av samma anledning, strikta krav på ingående parfymer, aromer och växtextrakt.

• Ämnen som misstänks orsaka cancer eller fortplantningsskador är inte tillåtna.

• Hormonstörande ämnen på SIN-listan 2.0 samt de ämnen som upptagits på SIN-listan 2014-10-08 på grund av hormonstörande egenskaper är inte tillåtna.

• Högfluorerade ämnen (PFAS) och cykliska siloxaner tillåts inte.

• Allergiframkallande konserveringsmedel, till exempel MIT och CMIT, är inte tillåtna.

• Ren palmolja och palmkärneolja ska komma från ekologisk produktion. För andra ingredienser som baseras på råvara från oljepalmen, sk. derivat, gäller att de ska vara certifierade enligt RSPO Mass Balance eller högre certifieringsnivå.

• Vi ställer krav på att företag med Bra Miljöval-märkta produkter har en ambition att öka andelen förnybar råvara i produkten och på så sätt minska klimatbelastningen.

• Med vår märkning ställer vi också krav på produkternas förpackningar, för att minimera miljöpåverkan och gynna ett effektivt resursutnyttjande.

Lista över godkända ingredienser

Så snart ett lite större antal ingredienser blivit godkända enligt de nya kriterierna (2018:1) kommer Bra Miljöval att publicera en lista över dem här på sidan. Listan kommer sedan löpande att uppdateras i takt med att nya ingredienser godkänns.

Avgifter

Gällande avgifter hittar ni i Licensvillkoren, till höger på sidan.

Licenser

Just nu pågår ombedömning enligt de nya kriterierna. Under en övergångsperiod är därför både licenser utfärdade på 2006 och 2018 års kriterier giltiga.

Bedömning av en enskild ingrediens

Det är också möjligt att ansöka om godkännande av en enskild ingrediens för användning i Bra Miljöval-märkta produkter. Exempelvis kan denna möjlighet användas för att i förväg ansöka om godkännande av flera olika parfymer, vilket underlättar om ni väljer att sedan byta parfym i er produkt.

För att ansöka om bedömning enligt ovan så använder ni blanketten ”Form for assessing a Perfume or aroma” om det gäller en parfym eller arom. För alla andra ingredienser används blanketten ”Form for assessing an ingredient”. ”Blanketterna hittar ni till höger på sidan.

Kostnaden är 5000 SEK per ingrediens.

Kontroll

Senast den 26 augusti 2019 ska verksamhetsrapport och beräkningsmall skickas in till oss. Kontrollen avser verksamhetsåret 2018 och alla handlingar som behövs har skickats till er som är licenstagare. Under rubriken ”Dokument kontroll” hittar ni verksamhetsrapporten. Beräkningsmallen är ett registerutdrag för respektive företag och finns inte här på webbplatsen. Har ni frågor kring kontrollen är ni välkomna att kontakta Mari Ander, se kontaktuppgifter i högerspalten.

 

Bra Miljöval-märkta hygienprodukter

De här Bra-Miljöval märkta tvålarna och duschcrèmerna finns just nu i butiker och internetbutiker.