Biologisk mångfald

Artförlusten är en av vår tids stora ödesfrågor. Därför måste politiker och andra makthavare agera nu.

Utan bin, inga jordgubbar

En tredjedel av Sveriges vilda biarter är redan på väg att försvinna. Det kan få stora konsekvenser för framtiden. Som tur är finns det lösningar på problemen!

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Igenväxning och kemiska bekämpningsmedel är några av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Här förklarar vi hur.

2017 började Hemköp erbjuda pantbara påsar. Nu används intäkterna från initiativet till att stötta Naturskyddsföreningens projekt På Djupet.

Årets viktigaste helg går av stapeln 16-17 juni i Uppsala. Var med och påverka i Sveriges mäktigaste miljöorganisation.