Ja, vi kan välja vego!

Om du väljer en vegorätt minskar du i genomsnitt måltidens klimatpåverkan med mer än hälften.

Medlemsrabatt på SJ

Det ska löna sig att välja resor märkta med Bra Miljöval. Du som är medlem har nu 10 procent rabatt. Trevlig resa!

Vår viktiga vattenkraft

Vattenkraft är en superviktig energikälla. Men tyvärr är den inte helt problemfri. Det är dags att göra vattenkraften bra på riktigt.

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Kött som serveras på svenska restauranger är till största del importerat. I vissa fall är så mycket som 90 procent av köttet importerat.

Naturskyddsföreningen arbetar tillsammans med samiska företrädare och Civil Rights Defenders för att samers rättigheter som urfolk ska stärkas. Samer måste få större inflytande över exploateringen av naturresurser i Sápmi och naturvårdsintressen behöver tillvaratas.

Det extremväder som vi ser i vår omvärld blir allt vanligare som en följd av klimatförändringarna. De som verkligen drabbas är världens fattiga. Klimatet är en rättvisefråga.