I samarbete med GOOGLE

Möt de hotade svenska djuren i 3D

Artdöden är ett lika allvarligt hot som klimatkrisen, i Sverige finns tusentals rödlistade arter. I ett unikt samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Google Sverige kan du nu möta fem hotade svenska djur med hjälp av AR-teknik i din mobil.

AR, skog, fjällräv

Kalender

Naturskyddsföreningen i LerumFöreläsning
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Föreläsning

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar!

Datum: 18 okt, 202118:00 - 20:00

Plats:

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar! Lokal strömmad visning av föreläsningen Konsten att hugga träd och ha skogen kvar. Tid: Måndag 18 oktober kl 18-20 Plats: Tollereds Biograf Arrangör: Studiefrämjandet Göteborg-Sjuhärad i samarbete med Lerums Naturskyddsförening vars lokale skogsexpert Bertil Svensson kommer till biografen och är beredd att svara på frågor. Alla vill åt skogen. Vi måste skydda befintliga skogar för att inte klimatförändringarna ska bli än värre än den befintliga prognosen, vi måste värna och återskapa den biologiska mångfalden, och samtidigt ska stora delar av klimatomställning komma från skogen. Byggmaterial, drivmedel, mat, textilier, förpackningsmaterial etc. Nyckeln till framtiden finns i skogen. Mikael Karlsson visar hur ett nytt skogsbruk kan hejda klimatkrisen och hjälpa miljön. Han är expert på ekosystembaserat skogsbruk, ett skogsbruk som både ökar klimatnyttan och värnar naturen samtidigt som lönsamheten är god. Uppväxt på släktgård började han tidigt att arbeta med skog. Strax upptäckte han att den natur han älskade försvann när naturliga skogar höggs ner och ersattes av kalhyggen, gran- och tallplanteringar. En skog är så mycket mer än bara träd. Redan som tonåring ställde sig frågan om det inte skulle vara möjligt att bedriva ett lönsamt skogsbruk på ett annat sätt. Femton år senare fann han svaret, i Lübeck. Ja – det går att bedriva ett lönsamt skogsbruk och ha naturen kvar. Lönsamheten kan till och med öka. Där och då bestämde han sig för att ägna sitt liv åt att lära sig och sedermera också även föreläsa och lära ut hur ekosystembaserat skogsbruk bedrivs. Efter tio års arbete skrev han boken “Konsten att hugga träd och ha skogen kvar” som kom att bli mycket uppskattad. Idag sköts över 500.000 hektar mer Lübeckmodellen enbart i Tyskland. Lübeckmodellen går att tillämpa överallt där skog växer, eller kan växa naturligt. Modellen har spridits över världen och nu står Sverige på tur. Eventet är en del av årets invigning av Hållbarhetsfestivalen i Västra Götaland. Temat för i år är Antikorruption. I invigningen så tittar vi på den positiva aspekten nämligen fungerande demokrati. Och skogen som demokratisk angelägenhet för nuvarande och framtida generationer. Med stöd av Västra Götalandsregionen

Mer om evenemanget
barn, skog, svamp, korg, allemansrätten

Naturskyddsföreningen i skolan

Upptäck allemansrätten!

Finn fem fel, frågesporter och filmer. Här har vi samlat lekfulla aktiviteter för att lära om rättigheter och skyldigheter i naturen. Passar grundskola och fritidsverksamhet – men också vem som helst som vill fräscha upp minnet om Sveriges unika allemansrätt.

Middagskompassen

Video

Paul Svensson: Så kan du minska matsvinnet

Matsvinn påverkar både miljön och samhällsekonomin. I ett vanligt svenskt hushåll slängs nästan två kilo matavfall per person, varje vecka! 104 kilo per år. Här ger stjärnkocken Paul Svensson sina bästa tips för hur du kan minska matsvinnet och sluta slänga mat.

7 okt, 2021
Mat, konsumtion, biologisk mångfald, klimat, planet, jordbruk, matsvinn, Havet, fisk, laga mat.
naturskog,urskog,gammelskog,fjällen,naturskyddsfšreningen,landskap,skog

Stöd oss

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Läget för vår planet är akut. Men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet — tillsammans har vi kraft att förändra.

Naturkärlek från Syrien till Norrbotten – Hind Rizq har älskat naturen hela sitt liv och har mycket kunskap om den.

FOLKRÖRELSEN I FOKUS

Naturkärlek från Syrien till Norrbotten

Hind Rizq startade landets första natursnoksgrupp för arabisktalande familjer. "Jag vill sprida idéerna om hur vi ska skydda naturen till fler."

Vi arbetar för en hållbar framtid

Naturskyddsföreningen utgör en säker källa till fakta om miljö och
natur för medier, makthavare och allmänhet. Vi ger tips på hållbar konsumtion,
och hur vi som medborgare kan agera tillsammans för en hållbar
framtid. Här kan du läsa om våra rapporter, vår miljömärkning Bra miljöval och om vår prisbelönade medlemstidning Sveriges Natur.