Bli bi-vänlig nu!

Bygg ett vildbihotell och få en fröpåse. Tillsammans skapar vi världens bi-vänligaste land!

Svenska modellen

...behöver utvecklas. Det är dags att politikerna väljer naturen, det är dags för en ny skogspolitik.

Biologisk mångfald

Artförlusten är en av vår tids stora ödesfrågor. Därför måste politiker och andra makthavare agera nu.

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Inför förra riksdagsvalet lät vi partierna ta ställning till en rad miljöförslag. Nu har vi kollat vad som blev av löftena vi fick.

Varmt välkommen på frukostföreläsning den 24 maj 08:30 - 09:30 på biograf Victoria i Stockholm.

Frågan om biologisk mångfald måste prioriteras. För att politikerna ska bli bättre rustade inför valet erbjuder vi förslag på åtgärder som skulle göra stor skillnad.