Kalender

Västerbottens länNaturaktivitet
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Naturaktivitet

Vandring på Isälvsleden

Datum: 19 jun, 202110:00 - 15:00

Plats: Djupsund, Åmsele

Vi träffas vid Djupsund där vi ror över till Sundkammen och startar vandringen längs Isälvsleden som följer åsen med vatten på ömse sidor. Längs vägen berättar guiderna om naturen och spår av svunna tider. Vid Östre-Skärträsket rastar längs vägen och äter medhavd fika.

Mer om evenemanget
Naturskyddsföreningen i ÖsteråkerNaturaktivitet
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Naturaktivitet

NATUR- OCH KULTURVANDRING LÄNGS KRONDIKET med Ann Sjölander och Philip Shaw

Datum: 19 jun, 202110:00 - 13:00

Plats: Österåker

Samling vid busshållplatsen Pilstugetorget (buss 683), där parkering finns.

Mer om evenemanget
SkåneNaturaktivitet
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Naturaktivitet

Publika dagar på Hörjelgården

Datum: 19 jun, 202111:15

Plats: Hörjelgården

Till Hörjelgården är du som besökare välkommen året runt, antingen på egen hand eller i samband med aktiviteter, kurser, lägerskolor eller om du själv hyr gården. Hörjel är en naturpärla – en rest av det gamla kulturlandskapet – i Österlens gränstrakter. Här kan du uppleva en bit Skåne som vi tänker oss att det såg ut på Linnés 1700-tal. Se slåtterängar, små åkertegar och besök den vackra betade utmarken.

Mer om evenemanget
Stockholms länUtflykt
Utflykt

Beteslandskapets blommor

Datum: 19 jun, 202111:40 - 15:40

Plats:

Följ med på blomstervandring med Storstockholms naturguider!

Mer om evenemanget
Örkelljungabygdens naturNaturaktivitet
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Naturaktivitet

Vilda blommornas dag

Datum: 20 jun, 202109:00

Plats: Örkelljunga

Otaliga gånger under åren som passerat har Zigge visat hugade blomälskare runt på någon av kommunens mer spännande floralokaler… I skrivande stund har detta års besökslokal ännu inte bestämts, men om du följer oss på vår hemsida, så lovar vi avslöja platsen några veckor innan dagen D.

Mer om evenemanget
Naturskyddsföreningen i DegerforsUtflykt
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Utflykt

Gökhults blomsteräng (Degerfors)

Datum: 20 jun, 202109:00 - 12:00

Plats: Åtorp

Samling på torget i Åtorp kl. 09.00! Ta gärna med fika. 

Mer om evenemanget
Klippanbygdens NaturNaturaktivitet
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Naturaktivitet

Vi cyklar till Räfshalen på Blommornas Dag

Datum: 20 jun, 202109:00 - 14:00

Plats: Klippan

Följ med på en tur för att se blommor, fjärilar och insekter. På slingriga skogsvägar stannar vi för att ta del av livet i naturen. Framme vid Räfshalen hoppas vi på en äng i full blom med massor av liv och naturligtvis en god fika.

Mer om evenemanget
Naturskyddsföreningen i AlvestaNaturaktivitet
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Naturaktivitet

De vilda blommornas dag i Djärknabygd

Datum: 20 jun, 202110:00

Plats: Linnés Råshult

Vi tittar på blommor och studerar olika former av ängsskötsel i den sydöstra delen av Naturreservatet Stenbrohult på gården Djäknabygds gamla ägor.

Mer om evenemanget
Naturskyddsföreningen i TrelleborgNaturaktivitet
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Naturaktivitet

FÖR ALLA – Blomstervandring

Datum: 20 jun, 202110:00 - 12:00

Plats: Trelleborg

Vilda blommornas dag då vi tittar på kustlinjens vanliga och ovanliga flora.

Mer om evenemanget
Naturskyddsföreningen i AlingsåsNaturaktivitet
Aktivitet i Aktivitetskalender Naturskyddsföreningen
Naturaktivitet

De vilda blommornas dag

Datum: 20 jun, 202110:00 - 14:00

Plats: Alingsås

Anordnas som vanligt på Dammsjöås (kl. 10). Samarrangemang med Alingsås Hembygdsförening och Friluftsklubben. Lätt vandring som sker på den nya natur- och kulturleden. Medtag fika och har du dessutom en fältflora ta med även den. Samling på P-plats vid torpet. Info via annonsering och hemsida. Kontakt: Sven-Åke Mökander, tel 0322-67 23 10 eller 0706-72 31 56, Guide från Naturskyddsföreningen

Mer om evenemanget

Operation: Rädda bina

Video

Gör en insats för våra pollinatörer

Bina är riktiga naturhjältar – de jobbar hårt med att pollinera växter så att det finns blommor, frukt och bär. Men många bin är på väg att försvinna eftersom det bland annat har svårt att hitta mat, det vill säga pollen och nektar.

16 jun, 2021
rädda bina, videoomslag
Naturkärlek från Syrien till Norrbotten – Hind Rizq har älskat naturen hela sitt liv och har mycket kunskap om den.

FOLKRÖRELSEN I FOKUS

Naturkärlek från Syrien till Norrbotten

Hind Rizq startade landets första natursnoksgrupp för arabisktalande familjer. "Jag vill sprida idéerna om hur vi ska skydda naturen till fler."

Vi arbetar för en hållbar framtid

Naturskyddsföreningen utgör en säker källa till fakta om miljö och
natur för medier, makthavare och allmänhet. Vi ger tips på hållbar konsumtion,
och hur vi som medborgare kan agera tillsammans för en hållbar
framtid. Här kan du läsa om våra rapporter, vår miljömärkning Bra miljöval och om vår prisbelönade medlemstidning Sveriges Natur.