Rätt att få veta

Du har rätt att få veta om en vara du tänkt köpa innehåller någon av de farliga kemikalier som finns på EU:s ”värstinglista”. Såhär går det till.

Artikel

Vi har massor av saker omkring oss, så som kläder, skor, möbler, elektronik, leksaker, hobbymateriel och sportartiklar, som vi egentligen vet väldigt lite om. Gång på gång visar tester att många av dessa varor innehåller farliga ämnen som påverkar både miljön och vår hälsa. Vetenskapliga studier har hittat kopplingar mellan vissa kemiska ämnen och hälsoeffekter som till exempel cancer, diabetes, astma, allergi och svårigheter att få barn. Det finns däremot en liten chans att få veta om en vara du tänkt köpa innehåller farliga ämnen.

Till skillnad från livsmedel och hygienartiklar, som måste ha en innehållsförteckning, behöver inte varor ha det. Vi har däremot rätt att få veta om varan innehåller något ämne som är upptaget på EUs ”värstinglista” - kandidatlistan. Den informationen har vi rätt att få, gratis, inom 45 dagar av den butik som säljer varan. De ska själva få den informationen samtidigt som de köper varan från exempelvis en importör.

Kandidatlistan är EUs lista över ämnen som anses så pass farliga att de bör förbjudas. Om en vara innehåller över 0,1 procent av något av ämnena på kandidatlistan ställs krav på information i alla leverantörsled, direkt och inte bara på begäran, och även krav på information om hur varan hanteras på ett säkert sätt. 

För att hamna på Kandidatlistan ska ett ämne uppfylla något av följande tre:

  • klassificeras som cancerframkallande, mutagent, eller reproduktionstoxiskt
  • betraktas som långlivat, bioackumulerande och toxiskt eller mycket långlivat och mycket bioackumulerande
  • har andra allvarliga egenskaper, som till exempel hormonstörande egenskaper

Vilka varor kan väljas?

Exempel på varor: Barnkläder, smycken, väskor, skor, barnartiklar så som vagn eller säng, möbler eller annan inredning, köksvara så som vattenkokare, plasttallrik eller pipmugg.

Det går inte att välja ut ”kemiska produkter” så som fingerfärg, modellera, kritor och pennor och inte heller ”hygienprodukter” så som schampo, hudkräm m.m., eftersom dessa inte räknas som varor enligt lagstiftningen. 

Hur gör du?

Ladda ner dokumentet nedanför och maila eller ge det till butiken. 
Brev och svarsformulär till butiker

Inom 45 dagar ska du ha fått svar.

Om det behövs:

Hjälp oss giftbanta Sverige

Vi jobbar för en giftfri miljö. Bli medlem och stöd vårt arbete med 24kr/mån.