Vi som jobbar här

Här hittar du kontaktuppgifter till vår personal på rikskansliet i Stockholm och Handla Miljövänligt-kontoret i Göteborg.
> Klicka här för att komma i kontakt med våra presstalespersoner
> Klicka här för att få information om våra värvare

Ledning

Anna Nilsdotter
vice kanslichef
073-645 27 80
Erik Eng
marknadschef
08-702 65 84
Eva Eiderström
chef Handla Miljövänligt, faktaansvarig för Ägodela
070-755 81 12
Eva Lindberg
tf chef föreningsavdelningen
08-702 65 15, 070-344 44 31
Jan Terstad
chef skog och naturvård
08-702 65 19
Linnéa Falk
kommunikationschef
(ej pressansvarig)
070-978 61 04
Oscar Alarik
tf chef för hav, jordbruk, juridik och klimat
08-702 65 39
Svante Axelsson
generalsekreterare, kanslichef
talesperson klimat
08-702 65 20
070-728 25 85
Therese Jacobson
chef miljögifter
073-670 85 30
Victor Åström
chef global samordning
08-702 65 82

Skog och naturvård

Isak Isaksson
sakkunnig naturvård (tjänstledig)
08-702 65 18
Jan Terstad
avdelningschef
08-702 65 19
Jonas Rudberg
sakkunnig gruvor och skog
samordnare för skogsnätverket
08-702 65 13
070-214 16 32
Kristoffer Stighäll
projektledare,
projekt vitryggig hackspett
070-669 68 96
Malin Sahlin
sakkunnig, skog
08-702 65 30
070-311 84 51
Maria Rydlund
sakkunnig tropisk skog
08-702 65 08
Märta Berg
sakkunnig skogens sociala värden
08-702 65 46
Peter Lindberg
projektledare pilgrimsfalk
031-786 36 42
070-209 23 15

Hav, jordbruk och juridik

Ellen Bruno
sakkunnig, marina ekosystem och fiske
08-702 65 95
Emelie Hansson
sakkunnig, mat och jordbruk
08-702 65 88
Eva Hagström
sakkunnig jordbruk och nätverkssamordnare för mat- och jordbruksnätverket
070-833 66 63
Gun Rudquist
avdelningschef för hav, jordbruk och juridik (tjänstledig)
08-702 65 07
Joanna Cornelius
miljöjurist
08-702 65 83
Johanna Källén Fox
nätverkssamordnare hav
08-702 63 44
Kajsa Garpe
sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske
(tjänstledig)
Karin Höök
expert internationellt jordbruk
08-702 65 63
070-280 28 25
Martin Karlsson
projektledare Ren båtbotten
Oscar Alarik
tf chef för hav, jordbruk och juridik
08-702 65 39
Sara Fröcklin
sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske, vikarie
08-702 65 27

Miljögifter

Andreas Prevodnik
sakkunnig miljögifter
08-702 65 33
Cecilia Hedfors
tf avdelningschef Miljögifter
sakkunnig miljögifter
nätverkssamordnare för Kemikalienätverket

08-702 65 01
Kristina Volkova
projektledare
08-702 65 85
Therese Jacobson
avdelningschef
073-670 85 30

Klimat, energi och transporter

Anna Wolf
sakkunnig energi
08-702 65 60
Anna Östergren
vik. sakkunnig internationella klimatfrågor
08-702 65 81
David Kihlberg
sakkunnig klimat
070-287 56 62
Lisa Högström
nätverkssamordnare (vikarie)
Tel. 08-702 65 11
Sanne Kasemets
nätverkssamordnare (föräldraledig)
08-702 63 16

Global samordning

Agneta Liljestam
controller/ekonom
08-702 65 62
Amira Andersson
projekthandläggare tropisk skog
08-702 65 66
Malin Stråle
vik. projekthandläggare marint
08-702 63 07
Maria Klerfelt
vik. projekthandläggare klimat
08-702 65 49
Nina Wertholz
projekthandläggare miljögifter
08-702 63 09
Petter Jern
projekthandläggare jordbruk (föräldraledig)
08-702 63 26
Sandra Hallström Lempert
vik. avdelningschef (föräldraledig)
08-702 65 82
Sara Nilsson
sakkunnig/handläggare konsumtion
08-702 65 61
070-650 23 02
Staffan Schelin
projektcontroller
08-702 63 18
Victor Åström
avdelningschef
08-702 65 82
Åsa Nilsson
metodutvecklare
08-702 63 11
073-352 45 40

Handla Miljövänligt (Göteborg)

Andreas Hellohf
kriterieutveckling samt handläggare för Bra Miljöval Kemiska produkter
070-422 49 32
Annah Lintorp
produktansvarig Bra Miljöval El och Värme
076-629 54 57
Caroline Hopkins
produktansvarig Bra Miljöval försäkringar
070-722 55 80
(tjänstledig)
David Gunnarsson
produktansvarig Bra Miljöval Kemiska produkter samt Kemikaliesvepet
070-221 44 26
Ebba Magnusson
produktansvarig Bra Miljöval Textil
076-819 80 60
Emanuel Blume
produktansvarig Bra Miljöval El, Värme och Biobränslen
070-730 10 25
Emma Schütt
produktansvarig Bra Miljöval
butik
076-109 28 44
Eva Eiderström
avdelningschef Handla Miljövänligt
tillfällig produktansvarig Bra Miljöval Textil samt Försäkringar
070-755 81 12
Jesper Peterson
produktansvarig
070-240 17 22
Jessica Andréason
projektledare Handla Miljövänligt
073-944 99 10
Liv Södahl
samordnare Handla Miljövänligt-nätverket och handläggare Bra Miljöval butik
070-423 92 20
Magnus Jonsson
handläggare Top Ten samt Bra Miljöval El och Värme
076-866 57 06
Mari Ander
handläggare Bra Miljöval Kemiska produkter och register
076-866 58 24
Marielle Aspevall
produktansvarig Bra Miljöval Person- och Godstransporter
070-921 97 22
Nina Waltré
produktansvarig Bra Miljöval Försäkring och Finans
070-722 55 80
Rickard Lundin
handläggare Bra Miljöval
butik
072-373 36 39
Sara Örberg
handläggare Bra Miljöval Kvalitet
076-866 57 07

Marknadsavdelningen

Annelise Jansson
säljledare
08-702 63 06
Caroline Goetze
ansvarig företagssamarbeten
08-702 65 96
Caroline Sjölander
koordinator F2F
070-422 97 04
Erica Lintrup
koordinator F2F, region väst
Erik Eng
marknadschef
08-702 65 84
Evelina Nyström
projektledare
08-702 65 32
Ewa Bodén
företagssamarbeten, stödföretag
08-702 65 14
0709-16 41 70
Ida Wahlund
Ida Wahlund
säljledare TM
Joakim Bengtsson
ansvarig för TM-verksamheten
070-213 68 31
08-702 65 45
Johanna Källén Fox
verksamhetsansvarig F2F
08-702 63 44
Marie-Louise Berzén
senior affärsutvecklare
08-702 63 15
Per Bengtson
projektledare
08-702 63 22
070-946 88 51
Thomas Gladh
koordinator F2F-reseteam
08-702 63 12

Kommunikationsavdelningen

Agneta Nilsson
kommunikatör globala frågor
08-702 63 28
Anders Friström
redaktör Sveriges Natur
konsumentfrågor och vetenskap
08-702 65 28
Ann-Katrin Bergström
marknadskommunikatör
samordnare tryck och grafisk profil
08-702 65 68
Anna Havula
Press- och PR-chef
070-87 03 700
Anna Krusic
digitalkommunikatör
08-702 65 53
Annelie Andersson
projektsamordnare för Almedalen
08-702 63 19
Carina Grave-Müller
kommunikatör för miljömärkningen Bra Miljöval
08-702 65 47
Carl-Axel Fall
senior reporter Sveriges Natur
08-702 63 43
Eva-Lena Neiman
presskommunikatör
08-702 65 05
Jakob Broström
digitalkommunikatör
miljögifter, Kundo, Grön guide och övriga appar
070-393 58 60
08-702 65 94

Jenina Dahlberg
kampanjstrateg (föräldraledig)
08-702 63 08
Johanna Johansson
projektledare webbutveckling
08-702 65 25
076-525 19 58
Linnea Falk
kommunikationschef
(ej pressansvarig)
070-978 61 04
Lisa Sandbladh
digitalkommunikatör
klimat, föreningsavdelningen (ej interninfo)
070-873 54 41
08-702 63 39
Manja Hellbom
webbstrateg
08-702 65 10
Maria Winterstrid
digital fundraiser
08-702 63 38
072-201 00 69
Mats Hellmark
redaktör Sveriges Natur
kultursidor och naturfrågor
08-702 65 43
Moa Linder
digitalkommunikatör
hav, fiske, jordbruk, mat och miljörätt
Ylva Johnson
chefredaktör Sveriges Natur
08-702 65 44
070-752 09 69
Yvette Rasch
medlemskommunikatör och redaktör Naturkontakt
070-863 98 61
Åsa Dry Larsson
digitalkommunikatör globalt
projektledare för Almedalsveckan
08-702 63 49
070-638 67 44

Föreningsavdelningen

Agnes Vungi
kommunikatör Energifallet
076-876 96 66
Anna Wahlberg
verksamhetsledare, Natursnokarna
08-702 65 16, 070-629 54 22

Anneli Nordling
organisationsutvecklare
(föräldraledig)
08-702 65 31
Dena Gevarez
övergripande projektledare "Schysst sommar och vinter"
08-702 65 02, 073-314 47 98
Eva Lindberg
tf chef föreningsavdelningen
08-702 65 15, 070-344 44 31
Gert Straschewski
handläggare, ger stöd åt regionala kanslier
08-702 65 52
Hanna Borglund
projektledare för "Schysst sommar och vinter" i Stockholm.
072-023 70 06

Hanna Rüdeberg
handläggare projektbidrag och återbäring
08-702 65 38
Hannah Wallin
Projektledare riksstämma 2016, ger stöd åt regionala kanslier
08-702 63 30
Helena Lundmark
projektledare, Energifallet
072-220 87 77
Kamyar Alinejad
regional projektledare, Schysst sommar och vinter Skåne
070-764 93 67
Katarina Tynong
styrelsesekreterare
08-702 65 26
Moa Asperö Lind
organisations- och ledarskapsutvecklare
08-702 65 54
070-916 43 04
Nicole Eriksson
projektledare "Schysst sommar och vinter" i Botkyrka
073-938 43 42
Salah Shallal
projektledare Schysst sommar och vinter, Eskilstuna
070-455 38 44
Sanna Dufbäck
kommunikatör, Energifallet
072-213 11 13
Sara Nilsson
projektledare
08-702 65 61
070-650 23 02
Sara Vikström Olsson
nationell projektledare, Schysst sommar och vinter
070-781 28 19
Sophie Nordström
projektledare
073-532 37 15
Svante Lundquist
sakkunnig, ger stöd åt regionala kanslier
08-702 65 98
Ulrika Hjertstrand
handläggare projektbidrag och återbäring (vikarie)
073-770 33 31
Ylva Grudd
verksamhetsledare, Natursnokarna (tjänstledig)
08-702 63 17

Ekonomi, IT och administration

Anette Kässlin
ekonomihandläggare
08-702 65 65
Anna Bäckstrand
IT-ansvarig
Elisabeth Pihl
minnes/högtidsfrågor samt kundtjänst, medlem & givarservice
08-702 65 35
Ewa Bodén
ansvarig reception, växel, telefoni
08-702 65 36
Grazyna Jacoby
ekonomihandläggare
08-702 65 59
Jonas Romson
kvalitets- och fastighetsansvarig
08-702 65 23
Katarina Krzyzinska
enhetschef
08-702 65 69
Lena Grönlund
redovisningsansvarig
08-702 65 71
Lisa Högström
dataadministratör, medlem & givarservice
08-702 65 11
Magnus von Heideman
ekonomihandläggare
08-702 65 17
Martin Sherwood
dataanalytiker
08-702 65 37
Patrick Bertram
enhetschef
08-702 65 22
Sabina Hannila
administratör utbildning & seminarier samt kundtjänst, medlem & givarservice
08-702 65 64
Sanne Kasemets
miljösamordnare samt ansvarig för utbildningar och seminarier (föräldraledig)
08-702 63 16
Stephane Gautier
vaktmästeri, internt miljöarbete
073-334 89 96
Susanne Carlén
faktura/betalningar frågor, medlems- och givarservice
08-702 63 25
Susanne Pettersson
kontorsservice
08-702 65 78

Personalavdelningen

Aija Lindén
personal- och löneadministration
08-702 65 73
Maria Palm
ansvarig arbetsmiljö, företagshälsovård
08-702 65 76
070-850 73 30