Vi som jobbar här

Ledning

Andreas Drufva
marknadschef
076-895 57 11
Anna Nilsdotter
kanslichef
073-645 27 80
Eva Eiderström
chef Handla Miljövänligt
070-755 81 12
Jan Terstad
chef skog och naturvård
08-702 65 19
Jimmy Mannung
chef mobiliseringsavdelningen
070-422 42 71
Karin Lexén
generalsekreterare
Lena Asplund
administrativ chef
070-290 77 94
Linnéa Falk
kommunikationschef
(ej pressansvarig)
070-978 61 04
Maria Palm
HR-chef
08-702 65 76
070-850 73 30
Oscar Alarik
avdelningschef klimat, energi och transporter
tf avdelningschef hav, jordbruk och juridik
08-702 65 42
Therese Jacobson
chef miljögifter
073-670 85 30
Victor Åström
chef global samordning
08-702 65 82

Skog och naturvård

Isak Isaksson
sakkunnig naturvård (tjänstledig)
08-702 65 18
Jan Terstad
avdelningschef
08-702 65 19
Jonas Rudberg
sakkunnig gruvor och skog
samordnare för skogsnätverket
08-702 65 13
070-214 16 32
Kristoffer Stighäll
projektledare,
projekt vitryggig hackspett
070-669 68 96
Malin Sahlin
sakkunnig, skog
08-702 65 30
070-311 84 51
Maria Rydlund
sakkunnig tropisk skog
08-702 65 08
Märta Berg
sakkunnig skogens sociala värden
08-702 65 46
Paula Andersson
projekt vitryggig hackspett
Peter Lindberg
projektledare pilgrimsfalk
031-786 36 42
070-209 23 15

Hav, jordbruk och juridik

Charlotte Lagerberg Fogelberg
sakkunnig, mat och jordbruk
08-702 65 88
Ellen Bruno
sakkunnig, marina ekosystem och fiske
08-702 65 95
Eva Hagström
sakkunnig jordbruk och nätverkssamordnare för mat- och jordbruksnätverket
070-833 66 63
Josia Hort
miljöjurist
073-741 43 04
08-702 65 83
Kajsa Garpe
sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske
(tjänstledig)
Martin Karlsson
projektledare Ren båtbotten
Oscar Alarik
tf avdelningschef hav, jordbruk och juridik
Rebecca Nordenstam
miljöjurist
08-702 65 03
073-676 78 16
Sara Fröcklin
sakkunnig tropiska marina ekosystem och fiske
08-702 65 27

Miljögifter

Andreas Prevodnik
sakkunnig miljögifter
08-702 65 33
Cecilia Hedfors
sakkunnig miljögifter
nätverkssamordnare för Kemikalienätverket

08-702 65 01
Kristina Volkova Hellström
projektledare
08-702 65 85
Therese Jacobson
avdelningschef
073-670 85 30

Klimat, energi och transporter

Anna Östergren
sakkunnig internationella klimatfrågor
08-702 65 58
David Kihlberg
sakkunnig klimat
08-702 65 55
Jens Forsmark
sakkunnig hållbara transporter
08-702 65 81
Oscar Alarik
avdelningschef klimat, energi och transporter
08-702 65 42
Sanne Kasemets
projektledare klimat samt nätverkssamordnare för Havsnätverket och Klimatnätverket.
08-702 63 16

Global samordning

Agneta Liljestam
verksamhetscontroller
08-702 65 62
Amira Andersson
programhandläggare tropisk skog
08-702 65 66
Elie Metni
Ekonomihandläggare
070-330 77 57
Malin Stråle
programhandläggare marint
08-702 63 07
Maria Klerfelt
programhandläggare klimat
08-702 65 49
Nils Viklund
programhandläggare miljögifter
08-702 63 09
Petter Jern
programhandläggare jordbruk
08-702 63 26
Sandra Hallström Lempert
biträdande avdelningschef/Agenda 2030-samordnare
08- 702 63 90
Sara Nilsson
programhandläggare hållbar konsumtion
08-702 65 61
070-650 23 02
Victor Åström
avdelningschef
08-702 65 82
Åsa Nilsson
metodutvecklare
08-702 63 11
073-352 45 40

Handla Miljövänligt (Göteborg)

Andreas Hellohf
kriterieutveckling samt handläggare för Bra Miljöval Kemiska produkter
070-422 49 32
Annah Lintorp
produktansvarig Bra Miljöval El och Värme (tjänstledig)
076-629 54 57
Caroline Hopkins
produktansvarig Bra Miljöval Försäkringar (tjänstledig)
08-702 63 81
David Gunnarsson
produktansvarig Bra Miljöval Kemiska produkter samt Kemikaliesvepet
070-221 44 26
Ebba Magnusson
produktansvarig Bra Miljöval Textil
076-819 80 60
Emanuel Blume
produktansvarig Bra Miljöval El, Värme och Biobränslen
070-730 10 25
Eva Eiderström
avdelningschef Handla Miljövänligt
070-755 81 12
Jesper Peterson
produktansvarig
070-240 17 22
Jessica Andréason
projektledare Handla Miljövänligt
073-944 99 10
Liv Södahl
samordnare Handla Miljövänligt-nätverket och handläggare Bra Miljöval butik
070-423 92 20
Magnus Jonsson
handläggare Top Ten samt Bra Miljöval El och Värme
076-866 57 06
Mari Ander
handläggare Bra Miljöval Kemiska produkter och register
076-866 58 24
Marielle Aspevall
produktansvarig Bra Miljöval Person- och Godstransporter
070-921 97 22
Nina Waltré
produktansvarig Bra Miljöval Försäkring och Finans
070-722 55 80
Pauline Antolak
handläggare Bra Miljöval Energi & Klimat
076-629 54 57
Rickard Lundin
produktansvarig Bra Miljöval
Livsmedelsbutik
072-373 36 39
Sara Örberg
handläggare Bra Miljöval Kvalitet
076-866 57 07

Marknadsavdelningen

Isak Martinsson
säljledare TM
08-702 65 48
Andreas Drufva
marknadschef
076-895 57 11
Annelise Jansson
säljledare TM
08-702 63 06
Caroline Goetze
ansvarig företagssamarbeten (föräldraledig)
08-702 65 96
Caroline Sjölander
kanalansvarig face-to-face administration & arbetsmiljö
070-422 97 04
Charlotte Broström
administratör för F2F
073-633 78 28
Daniella Forsman
handläggare medlem- och givarservice
Elisabeth Pihl
minnes/högtidsfrågor samt kundtjänst, medlems- och givarservice
08-702 65 35
Erica Lintrup
kanalansvarig face-to-face verksamhetsutveckling & utbildning
070-916 43 09
Evelina Nyström
projektledare
08-702 65 32
Fanny Berglund
koordinator F2F region väst och syd
073-400 44 47
Joakim Bengtsson
chef TM-verksamheten
070-213 68 31
08-702 65 45
Johanna Källén Fox
ansvarig företagssamarbeten
070-080 93 34
Josefine Jönsson
kundtjänst och medlems- och givarservice
Lisa Högström
dataadministratör, medlems- och givarservice
08-702 65 11
Marie-Louise Berzén
ansvarig gåvor, testamenten samt utveckling av ideell värvning.
08-702 63 15
Nora Fenlin
koordinator medlems och givarservice
072-004 65 93
Olle Wallin
projektledare företagssamarbeten
08-702 63 30
070-092 66 09

Per Bengtson
projektledare
08-702 63 22
070-946 88 51
Raluca Roiescu
koordinator F2F region mitt & Storstockholm
073-656 21 80
Sabina Hannila
administratör utbildning & seminarier samt kundtjänst, medlems- och givarservice
08-702 65 64
Susanne Carlén
frågor om fakturor och betalningar, medlems- och givarservice
08-702 63 25
Thomas Gladh
koordinator F2F, region öst & sommarturné
08-702 63 12

Kommunikationsavdelningen

Agneta Nilsson
kommunikatör globala frågor
08-702 63 28
Anders Friström
redaktör Sveriges Natur
konsumentfrågor och vetenskap
08-702 65 28
Ann-Katrin Bergström
grafisk projektledning & produktion
08-702 65 68
Anna Havula
Press- och PR-chef (föräldraledig)
070-87 03 700
Anna Krusic
digitalkommunikatör skog och naturvård
08-702 65 53
Annelie Andersson
projektledare politisk påverkan och analys
Carina Grave-Müller
kommunikatör för miljömärkningen Bra Miljöval samt skola
08-702 65 47
Eva-Lena Neiman
presskommunikatör
08-702 65 05
Jakob Broström
digitalkommunikatör
miljögifter, Kundo
070-393 58 60
08-702 65 94

Jenina Dahlberg
kampanjstrateg och senior kommunikatör
08-702 63 08
Jesper Liveröd
Press- och PR-chef (vik)
072-250 63 38
08-702 65 12
Johanna Johansson
projektledare webbutveckling
08-702 65 25
076-525 19 58
Klara Strandberg
redaktör för digitalt innehåll
072-857 06 01
Linnea Falk
kommunikationschef
(ej pressansvarig)
070-978 61 04
Lisa Sandbladh
digitalkommunikatör
klimat, mobiliseringsavdelningen (ej interninfo)
070-873 54 41
08-702 63 39
Manja Hellbom
digital strateg
08-702 65 10
Mats Hellmark
redaktör Sveriges Natur
kultursidor och naturfrågor
08-702 65 43
Moa Linder
digitalkommunikatör
hav, fiske, jordbruk, mat och miljörätt
070-146 64 56
Sebastian Hamnqvist
journalistpraktikant, Sveriges Natur
Ylva Johnson
chefredaktör Sveriges Natur
08-702 65 44
070-752 09 69
Yvette Rasch
medlemskommunikatör och redaktör Naturkontakt
070-863 98 61
Åsa Dry Larsson
digitalkommunikatör globalt
08-702 63 49
070-638 67 44

Mobiliseringsavdelningen

Agnes Vungi
koordinator, Energifallet
072-252 32 87
Anneli Nordling
organisationsutvecklare
08-702 65 31
Dena Gevarez
verksamhetsledare
08-702 65 02
Eva Lindberg
verksamhetsledare för Natursnokarna
08-702 65 15, 070-344 44 31
Felicia Selin
Lokal projektledare Schysst sommar och vinter Skellefteå
073-718 51 58
Gert Straschewski
handläggare, ger stöd åt kretsar & länsförbund
08-702 65 52
Hanna Borglund
projektledare för "Schysst sommar och vinter" i Stockholm (tjänstledig)
072-023 70 06

Hanna Rüdeberg
handläggare projektbidrag och återbäring (föräldraledig)
08-702 65 38
Hannah Wallin
projektledare (föräldraledig)
08-702 63 30
Helena Lundmark
projektledare, Energifallet
072-220 87 77
Ida Wahlund
projektledare skola, kommunikatör Natursnokarna
073-951 54 01
Jimmy Mannung
chef mobiliseringsavdelningen
070-422 42 71
Katarina Tynong
styrelsesekreterare
08-702 65 26
Livija Ginters
projekthandläggare och administratör Schysst sommar och vinter
08-702 65 16
070-966 47 72
Rahwa Hadgu
projektledare för Schysst sommar och vinter i Stockholm
Salah Shallal
projektledare Schysst sommar och vinter, Eskilstuna
070-455 38 44
Sanna Dufbäck
kommunikatör, Energifallet
072-213 11 13
Sophie Nordström
projektledare
073-532 37 15
Svante Lundquist
sakkunnig, ger stöd åt regionala kanslier
08-702 65 98
Ulrika Hjertstrand
handläggare projektbidrag och återbäring (vikarie)
08-702 65 38
073-770 33 31
Viggo Stahle
projektledare för Schysst Sommar & vinters aktivitetsguide
Ylva Grudd
verksamhetsledare, Natursnokarna (tjänstledig)
08-702 63 17

Administrativa avdelningen

Aija Lindén
HR-specialist
08-702 65 73
Anette Kässlin
HR-administratör
08-702 65 65
Ewa Bodén
ansvarig reception, växel, telefoni
08-702 65 36
Grazyna Jacoby
ekonomihandläggare
08-702 65 59
Jonas Romson
kvalitets- och fastighetsansvarig
08-702 65 23
Kenny Ståhl
projektledare
073-94 29 269
Lena Asplund
administrativ chef
070-290 77 94
Lena Grönlund
ekonomiansvarig
08-702 65 71
Magnus von Heideman
ekonomihandläggare
08-702 65 17
Sara Hallström
ekonomihandläggare
08-702 65 21
Stephane Gautier
vaktmästeri, internt miljöarbete
073-334 89 96
Susanne Pettersson
kontorsservice
08-702 65 78