Åk 7-9: Övningar om energi och hållbar utveckling

Att arbeta med hållbar utveckling i undervisningen innebär att perspektiv från flera ämnen ska sättas ihop till en komplex helhet. Därför är våra övningar upplagda för att passa både ämnesintegrerad och ämnesspecifik undervisning.

Till övningarna finns läroplanskopplingar, lärarhandledningar, faktatexter, filmer och elevmaterial.

Mer för åk 7-9

Högstadieklasser från Malmö till Haparanda har möjlighet att delta i vår särskilda högstadiesatsning med studiebesök i näringslivet!

Här hittar du faktablad om energi, klimat och hav.

Hur pratar vi om klimatfrågan utan att skapa uppgivenhet? Skriv ut klimatprat-affischen med tips på vad som funkar - och inte funkar.

Lärarhandledning och övningar för årskurs 7-9 om ekosystemtjänster - ett ganska svårt ord för någonting som är både enkelt och viktigt.

Läromedel för åk 4-8 om ekologisk odling. Här får vi möta unga odlare i Brasilien, Etiopien, Kenya och Filippinerna. I handledningen finns tips på övningar och diskussioner.

Naturskyddsföreningen i skolan

På vår facebooksida får du tips på hur du som lärare kan arbeta med hållbar utveckling i undervisningen.