Energifallets högstadiespecial - hållbar utveckling med studiebesök!

Energifallet

Energifallets högstadiespecial - hållbar utveckling med studiebesök!

Ta chansen att låta er skola ingå i ett unikt samarbete där eleverna får möjlighet att utveckla och tillämpa sina kunskaper om hållbar utveckling och källkritik. Naturskyddsföreningens populära läromedel Energifallet fortsätter att vara helt gratis och vi erbjuder även studiebesök på ett Ikea-varuhus. Under höstterminen 2016 finns det ännu några platser i Kalmar och Karlstad.

Elever från Apalbyskolan på studiebesök på Ikea Västerås

Foto:

Helena Lundmark

Träna kritiskt tänkande i verkligheten

I Energifallets högstadiespecial får eleverna möta vuxna utanför skolan och träna sina förmågor i kritiskt tänkande och hållbar utveckling. Eleverna arbetar med utvalda övningar ur Energifallet och förbereder sig noga inför ett specialutformat studiebesök på Ikea. Övningarna är tydligt förankrade i Lgr 11.

Vi välkomnar i första hand åk 9 och hela arbetslag som vill arbeta ämnesövergripande. Skolor som inte får plats i projektet kan gärna använda arbetsupplägget och arrangera egna studiebesök.

Till hösten 2016 finns det fortfarande platser i Kalmar och Karlstad.

Åk 9-elever besöker återvinningsrummet på Ikea Malmö.

Hur går det till?

  • Titta igenom arbetsupplägget och elevtestet tillsammans med kollegor. Planera vilka ämnen som ska ingå i arbetsområdet, t ex SO, NO, Sv, En, Hkk, Sl. Övningarna fokuserar på energi, klimat, hållbar livsstil, naturresurser, livscykelperspektiv samt ansvarsfull produktion och handel.

  • Utse en kontaktperson som skickar in intresseanmälan. Vi hör av oss inom en vecka för att stämma av kring ert deltagande.

  • Kapaciteten att ta emot studiebesök varierar något mellan varuhusen, i regel kan vi erbjuda fem studiebesök per varuhus och termin. (Ett besök = 25-30 elever)

  • Det är viktigt att klassen förbereder frågor inför studiebesöket. Genom Energifallets övningar tillägnar sig eleverna bland annat begrepp inom hållbarhet och tränar sina förmågor att resonera, analysera och kritiskt granska.

  • En liten grupp elever kan även göra ett förbesök där de tillsammans med Ikeas medarbetare utformar klassens stora studiebesök.

  • Vi ser gärna att det går att följa skolans arbete t ex i en klassblogg

  • En av lärarna från skolan deltar i en utvärdering via telefon. 

Hela upplägget tar från sex veckor upp till en hel termin att genomföra. Det beror på hur undervisningen läggs upp och hur många lärare och ämnen som är med.

Inspiration från skolor som arbetat med högstadiespecialen: 
Irstaskolan i Västerås
Kungsmarksskolan i Munkedal

I högerspalten finns länkar till all information som behövs för att delta.

Elev i åk 8  funderar över miljösmarta lösningar i hemmet på Ikea Jönköping. Foto: Agnes Vungi

Kostar det något?

Att vara med i Energifallets högstadiespecial är kostnadsfritt, men transport till och från Ikea-varuhuset bokas och bekostas av skolan.

Hållbarhetskoordinator Jennie Dahlin och elever på Ikea Sundsvall. Foto: André Nyström.