Energifallets högstadiespecial - anmäl din skola till nästa läsår!

Energifallet

Energifallets högstadiespecial - anmäl din skola till nästa läsår!

Ta chansen att låta er skola ingå i ett unikt samarbete där eleverna får möjlighet att utveckla och tillämpa sina kunskaper om hållbar utveckling och källkritik. Naturskyddsföreningens populära läromedel Energifallet fortsätter att vara helt gratis och vi erbjuder även studiebesök på ett Ikea-varuhus. Till hösten finns det fortfarande platser i Kalmar, Karlstad, Malmö, Uddevalla, Umeå och Älmhult.

Elever från Apalbyskolan på studiebesök på Ikea Västerås

Foto:

Helena Lundmark

Träna kritiskt tänkande i verkligheten

I Energifallets högstadiespecial får eleverna möta vuxna utanför skolan och träna sina förmågor i kritiskt tänkande och hållbar utveckling. Eleverna arbetar med utvalda övningar ur Energifallet och förbereder sig noga inför ett specialutformat studiebesök på Ikea. Övningarna är tydligt förankrade i Lgr 11.

Vi välkomnar i första hand åk 9 och hela arbetslag som vill arbeta ämnesövergripande. Skolor som inte får plats i projektet kan gärna använda arbetsupplägget och arrangera egna studiebesök.

Till hösten finns det fortfarande platser i Kalmar, Karlstad, Malmö, Uddevalla, Umeå och Älmhult.

Åk 9-elever besöker återvinningsrummet på Ikea Malmö.

Hur går det till?

  • Prata ihop er i arbetslaget. Utse en kontaktperson som skickar in intresseanmälan. Invänta bekräftelse, eller starta direkt, allt ni behöver finns här på webben.

  • Utgå från föreslaget arbetsupplägg. Övningarna fokuserar på energi, hållbar livsstil, naturresurser, livscykelperspektiv samt ansvarsfull produktion och handel.

  • Studiebesök på Ikea erbjuds till två klasser per deltagande skola och termin. Eleverna får möjlighet att utforska och ställa frågor kring hållbar produktion och stora företags miljöansvar. En liten trupp elever kan göra ett förbesök där de tillsammans med Ikeas medarbetare utformar klassens studiebesök.

  • Elevernas dokumentation och redovisning är viktig, t ex genom en egen klassblogg eller som gästbloggare i Naturskyddsföreningens skolblogg. 

  • En av lärarna från skolan deltar i en utvärdering via telefon. 

Hela upplägget tar från sex veckor upp till en hel termin att genomföra. Det beror på hur undervisningen läggs upp och hur många lärare och ämnen som är med.

I högerspalten finns länkar till all information som behövs för att delta.

Elev i åk 8  funderar över miljösmarta lösningar i hemmet på Ikea Jönköping. Foto: Agnes Vungi

Kostar det något?

Att vara med i Energifallets högstadiespecial är kostnadsfritt, men transport till och från Ikea-varuhuset bokas och bekostas av skolan.

Varuhuschefen Mattias Johansson på Ikea Västerås berättar om Ikeas förbättrande åtgärder för miljö och hållbar utveckling för elever i åk 9. Foto: Helena Lundmark

Kontakta oss

agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se - koordinator,
helena.lundmark@naturskyddsforeningen.se - projektledare,
sanna.dufback@naturskyddsforeningen.se - kommunikatör.