Energifallets högstadiespecial - hållbar utveckling med studiebesök!

Energifallet

Energifallets högstadiespecial - hållbar utveckling med studiebesök!

Ta chansen att låta er skola ingå i ett unikt samarbete där eleverna får möjlighet att utveckla och tillämpa sina kunskaper om hållbar utveckling och källkritik. Naturskyddsföreningens populära läromedel Energifallet fortsätter att vara helt gratis och vi erbjuder även studiebesök på ett Ikea-varuhus. Intresseanmäl din skola inför ht 2017 eller vt/ht 2018!

Elever från Nivrenaskolan på studiebesök på IKEA Sundsvall.

Foto:

André Nyström

Träna kritiskt tänkande i verkligheten

I Energifallets högstadiespecial får eleverna möta vuxna utanför skolan och träna sina förmågor i kritiskt tänkande och hållbar utveckling. Eleverna arbetar med utvalda övningar ur Energifallet och förbereder sig noga inför ett specialutformat studiebesök på Ikea. Övningarna är tydligt förankrade i Lgr 11.

Vi välkomnar i första hand åk 8-9 och hela arbetslag som vill arbeta ämnesövergripande. Skolor som inte får plats i projektet kan gärna använda arbetsupplägget och arrangera egna studiebesök.

Vi tar emot intresseanmälningar för skolor som vill delta hösten 2017 och/eller vår/höst 2018 i hela Sverige. Anmäl er i god tid, begränsat antal platser!

Elever och lärare inspekterar textilier under ett studiebesök på Ikea Uddevalla.

Hur går det till?

Eleverna arbetar ämnesövergripande, utifrån ett arbetsupplägg med sex utvalda Energifallet-övningar, som fokuserar på hållbar livsstil, naturresurser, livscykelperspektiv samt ansvarsfull produktion och handel. Arbetsupplägget utgör grunden för att förbereda eleverna för studiebesöket.

När de flesta av övningarna är genomförda är det dags för studiebesök. Utifrån vad de har lärt sig förbereder klassen fördjupande frågor, som de ställer till Ikeas medarbetare. De kan antingen skicka frågorna i förväg eller ställa dem på plats.

Hela upplägget tar från sex veckor upp till en hel termin att genomföra. Det beror på hur undervisningen läggs upp och hur många lärare och ämnen som är med. En av lärarna från skolan deltar i en utvärdering via telefon.

Inspiration från skolor som arbetat med högstadiespecialen: 
Irstaskolan i Västerås
Kungsmarksskolan i Munkedal

Vi vill vara med! Hur gör vi?

  1. Titta igenom arbetsupplägget tillsammans med kollegor. Planera vilka ämnen som ska ingå. SO, NO, svenska, hemkunskap, teknik och slöjd passar bra, men även andra kan vara med.

  2. Utse en kontaktperson som skickar in en intresseanmälan via vårt formulär. Vi hör av oss inom en vecka för att stämma av kring ert deltagande. Vi kan i regel erbjuda fem studiebesök per varuhus och termin. (Ett besök = 25-30 elever)

  3. Boka in datum för studiebesök. Det görs när er anmälan är bekräftad.

    Valfritt: En liten grupp elever kan även göra ett förbesök där de tillsammans med Ikea:s medarbetare utformar klassens stora studiebesök.

  4. Dokumentera arbetet fortlöpande, t ex i en blogg. Skicka till oss, så att andra kan ta del av ert arbete.

I högerspalten finns länkar till all information som behövs för att delta.

Elev i åk 8  funderar över miljösmarta lösningar i hemmet på Ikea Jönköping.

Kostar det något?

Att vara med i Energifallets högstadiespecial är kostnadsfritt, men transport ordnas av skolan. I första hand bör kollektiva färdmedel användas. Om detta inte är möjligt kan annan lösning diskuteras.

Åk 9-elever besöker återvinningsrummet på Ikea Malmö.

Hållbarhetskoordinator Jennie Dahlin och elever på Ikea Sundsvall.