Energifallets högstadiespecial - anmäl din skola till nästa läsår!

Energifallet

Energifallets högstadiespecial - anmäl din skola till nästa läsår!

Ta chansen att låta er skola ingå i ett unikt samarbete där eleverna får möjlighet att utveckla och tillämpa sina kunskaper om hållbar utveckling och källkritik. Naturskyddsföreningens populära läromedel Energifallet fortsätter att vara helt gratis och vi erbjuder även studiebesök där elever får möta hållbarhetsansvariga på ett Ikea-varuhus. Vi tar emot anmälningar till hösten 2016 och hela 2017.

Elever från Apalbyskolan på studiebesök på Ikea Västerås

Foto:

Helena Lundmark

Träna kritiskt tänkande i verkligheten

I Energifallets högstadiespecial får eleverna möta vuxna utanför skolan och träna sina förmågor i kritiskt tänkande och hållbar utveckling. Eleverna arbetar med utvalda övningar ur Energifallet och förbereder sig noga inför ett specialutformat studiebesök på Ikea. Alla övningar är tydligt förankrade i Lgr 11. Vi välkomnar i första hand åk 9 och hela arbetslag som arbetar ämnesövergripande. 

Nytt för 2016 och framåt är att Ikea kan ta emot en liten förtrupp från åk 8 eller 9 som gör en förstudie utan medföljande lärare. Även vid dessa tillfällen arrangeras ett möte med hållbarhetsansvarig på varuhuset. 

Skolor som inte får plats i projektet kan gärna använda arbetsupplägget och arrangera egna studiebesök. 

Åk 9-elever på studiebesök hos Ikea Malmö. Foto: Sanna Dufbäck

Hur går det till?

  • Prata ihop er i arbetslaget. Utse en kontaktperson som skickar in intresseanmälan. Invänta bekräftelse, eller starta direkt, allt ni behöver finns här på webben. Ikea tar fn emot två skolor x 2 klasser per termin. Ni kan även anordna andra studiebesök på egen hand. 

  • Utgå från föreslaget arbetsupplägg. Övningarna fokuserar på energi, hållbar livsstil, naturresurser, livscykelperspektiv samt ansvarsfull produktion och handel.

  • Ett specialdesignat studiebesök på Ikea erbjuds till två klasser per deltagande skola och termin. Eleverna får möjlighet att utforska och ställa frågor kring hållbar produktion och stora företags miljöansvar. 

  • Elevernas dokumentation och redovisning är viktig, t ex genom en egen klassblogg eller som gästbloggare i Naturskyddsföreningens skolblogg. 

  • En lärare per skola deltar i en utvärdering via telefon. 

Hela upplägget tar från sex veckor upp till en hel termin att genomföra. Det beror på hur undervisningen läggs upp och hur många lärare och ämnen som är med.

I högerspalten finns länkar till all information som behövs för att delta.

Elev i åk 8  funderar över miljösmarta lösningar i hemmet under studiebesök på Ikea Jönköping. Foto: Agnes Vungi

Kostar det något?

Att vara med i Energifallets högstadiespecial är kostnadsfritt, men transport till och från Ikea-varuhuset bokas och bekostas av skolan.

Vilka skolor kan vara med?

Högstadieskolor, främst årskurs 9, som önskar att kombinera ett ämnesövergripande skolarbete inom hållbar utveckling med arbete utanför skolan och som har möjlighet att ta sig till och från ett Ikea-varuhus under en skoldag kan anmäla intresse att delta.

Är platserna slut eller har ni för långt att resa till ett Ikea-varuhus? Arbetsupplägget för Energifallets högstadiespecial står fritt för alla skolor att använda och studiebesök kan göras på valfria företag och organisationer efter eget initiativ. I detta fall krävs ingen anmälan, men ni kan gärna berätta för oss hur ni arbetar!

Varuhuschefen Mattias Johansson på Ikea Västerås berättar om Ikeas förbättrande åtgärder för miljö och hållbar utveckling för elever i åk 9. Foto: Helena Lundmark

Har du frågor om Energifallets högstadiespecial?
Maila: agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se - koordinator,
helena.lundmark@naturskyddsforeningen.se - projektledare,
sanna.dufback@naturskyddsforeningen.se - kommunikatör.