Faktablad för skolor

Här hittar du Naturskyddsföreningens faktablad och faktatexter. De behandlar allt ifrån energins kretslopp och transporter till mat, växthuseffekten och fakta om djur och växter. Faktabladen kan användas som stöd till pedagoger och underlag för äldre elever.

Faktablad om energi och klimat

> Att vara energismart
Vad innebär det egentligen att vara energismart? Och vad är skillnaden mellan energieffektivisering, minskat energislöseri och energibesparing?

> Avfallstrappan
Här presenteras avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna utvinna energi och deponera.

> Energianvändning
Hur energi används i samhället och hemmen.

> Energikällor
En introduktion till förnybara och icke förnybara energikällor.

> Energins kretslopp
Om vattnets kretslopp, vindar och vågor, fotosyntes och förbränning.

> Framtidens energi
Vilka energikällor kommer vi att använda i framtiden och hur kommer framtidens energisystem att se ut? 

> Hur produceras el och värme?
Energi finns överallt, som i vinden, biomassa och solens strålar, vi behöver bara omvandla den till en form som är användbar för oss. Till exempel el och värme.

> Hållbara transporter?
Om transporter, deras miljöpåverkan och vad man kan göra för att bidra till mer hållbara transporter.

> Klimatförändringarna
Varför förändras klimatet och vad kan man göra åt det?

> Mat, klimat och miljö
En tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten. Hur kommer det sig och vad kan man själv välja mat som är bra både för hälsan, miljön och klimatet?

> Miljöpåverkan från el- och värmeproduktion
All energi som vi människor använder har en miljöpåverkan som måste vägas mot nyttan.

> Solceller och solfångare
Med solceller kan alla få tillgång till el. Även de som bor långt från ett elnät. Så funkar solceller och solfångare!

> Vad är energi?
Om energiprincipen, energiomvandlingar, energibärare och hur vi mäter energi.

> Växthuseffekten
Om den naturliga och den förstärkta växthuseffekten.

Naturens ABC

Tidsskriften Sveriges Naturs serie om vanliga växt- och djurarter i Sverige, med vackra illustrationer.

> HACKSPETTAR: Skogens trummisar

> MÖSS OCH SORKAR: Små tassar i mörkret

> VÅRBLOMMOR: Vårens första blommor

> BÄR: Tag vara på bären

Faktablad om havet

> Under ytan i Västerhavet (pdf)
Under ytan i Västerhavet är en bok för alla nyfikna elever som vill veta mer om havets arter.

> Under ytan i Östersjön (pdf)
Under ytan i Östersjön är en bok för alla nyfikna elever som vill veta mer om havets arter.

Faktablad om ekologiskt

> Vad får jag när jag väljer ekologiskt? (pdf)
Ett kunskapshäfte om ekologisk mat och ekologiskt lantbruk. 

Ordlistor

> Ordlista om ekosystemtjänster (pdf)
Från bekämpningsmedel till övergödning. Passar till läromedlet Ekosystemtjänster för högstadiet.

> Ordlista om energi och klimat - på svenska och engelska (pdf)
Energifallets ordlista fokuserar på ord om energi, klimat och hållbar utveckling, från atmosfär till växthusgaser. 

 

 Tips på fördjupning:

> Alla rapporter och faktaunderlag framtagna av Naturskyddsföreningen finns att läsa här.
Filtrera efter Energi, klimat och transporter, Hav och fiske, Jordbruk och mat, Miljögifter, Skog och naturvård, Globalt arbete och Miljörätt.