Klimat, energi och transporter

Klimatmaxa!

Tillsammans kan vi lösa vår tids stora ödesfråga - klimathotet. Vi vet vad politikerna borde besluta, och vad du själv kan göra, för att hjälpa till att rädda klimatet.

Vi är 226 000 medlemmar som pushar på för en tuffare klimatpolitik. Du kan göra oss ännu starkare för 24 kr/mån.

Det här gör vi

Vi arbetar för en ambitiös klimatpolitik som lyssnar på vetenskapen och som bygger på global rättvisa. Vi ger konkreta förslag på hur vi blir klimatsmarta på allvar till år 2030.

Det här tycker vi

Alla aktörer måste öka tempot i klimatarbetet och bidra till att den globala uppvärmningen begränsas till max 1,5 grader. Utsläppen behöver vara nära noll i Sverige 2030.

Våra segrar

Vi har fått igenom koldioxidskatten, drivit igenom lagförändringar och påverkat globalt genom samarbeten.

Aktuellt Klimat, energi och transporter