Miljögifter

Hur farligt är det med farliga kemikalier?

Det är en fråga vi ofta får. Det är inte lätt att svara på den frågan, men vi ska göra ett försök.

Vi är 224 000 som vill ha tuffare kemikaliepolitik. Gör vår röst ännu starkare.

Det här gör vi

Branschen själv hävdar motsatsen - men vi har hittat högfluorerade ämnen i flera sminkprodukter på den svenska marknaden. De har kopplats till en rad hälso- och miljöproblem.

Det är välkänt att vanliga vardagsprodukter kan släppa ifrån sig farliga kemikalier till inomhusmiljön. Tillsammans med föräldrar, personal och politiker giftsanerar vi Sveriges förskolor.

Det här tycker vi

De lagar som ska skydda oss, våra barn och miljön mot skadliga kemikalier gör inte jobbet. De behöver skärpas – nu. Vi vill se förbud mot farliga ämnen i produkter och att företagen tar mer ansvar än idag.

Variationerna är oändligt många mellan olika plaster. Därför kan det vara svårt att avgöra vilka plaster som är problematiska och inte.

Våra segrar

Vi har räddat pilgrimsfalk och havsörn. Vi har fått bort klor ur papper och kvicksilver från batterier. Med vår märkning Bra Miljöval har vi fått grönare produkter i butikshyllorna.

Miljögifter som sedan länge är förbjudna i Sverige används på många andra håll i världen. Det drabbar framförallt fattiga människor hårt. Ett av länderna där vi stödjer lokala miljöorganisationer är Filippinerna.

Aktuellt Miljögifter