Skog och naturvård

Dags för en ny skogspolitik

Här är vårt förslag på hur en ny skogspolitik bör se ut för att möta framtidens utmaningar, en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem. Tillsammans kan vi göra världen bättre.

Det här gör vi

Vi kartlägger och håller koll på skyddsvärda och hotade områden. Vi försöker hitta möjligheter så att skogen kan skötas så att den räcker både till råvara, upplevelser, hackspettar, rosentickor och vargar.

Det här tycker vi

Sverige behöver en ny skogslagstiftning! De mest skyddsvärda skogarna ska inte kalhuggas. Skogsbruk ska bedrivas med varsamma metoder. Alla arter som naturligt förekommer i vårt land har rätt att finnas här.

Våra segrar

När vi fyllde hundra år fyllde vi en karta med 243 områden som vi varit med och räddat. Vi räddade havsörn, pilgrimsfalk och har utbildat fler än tusen lärare i att ha skogen som klassrum.

Aktuellt Skog och naturvård