Ny vår för skogen

Nu röjer vi nya vägar framåt

Vi vill ha ett skogsbruk som tar hänsyn till skogens alla värden.

Praktiken

Hur kan det komma sig att det fortfarande finns jättestora kalhyggen, att resterna av naturskogar får huggas ner och att det är ok med hyggen ända in på knuten vid bostäder och skolor?

Problematiken

Skogens värde handlar inte bara om pengar. Det handlar om tusentals växter och djur, vanliga och ovanliga och alla känslor och möjligheter som skogen ger oss. Många älskar skogen men få äger skog.

Politiken

Det är dags att tänka nytt och för framtiden. Hur skogen används och brukas berör oss alla. Sverige är värt en ny skogspolitik.

Aktuellt

Vi vill ha ett skogsbruk som ger upplevelser, varor, trä och biobränsle och som också är varsamt och långsiktigt hållbart.

Den nya rapporten ”Människan i skogen – det skogspolitiken glömde” innehåller skarp kritik mot hur dagens skogspolitik hanterar skogens sociala värden.

Bli medlem – rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem. Tillsammans kan vi göra världen bättre.