Företag

Bli stödföretag

Naturskyddsföreningen har massor av idéer om hur vi kan skapa ett modernt, utvecklat samhälle och som företag kan ni vara med och göra skillnad. Stöd Naturskyddsföreningens arbete genom att bli stödföretag. Välj vilken nivå som passar ert företag bäst. Allt stöd är värdefullt!

Naturskyddsföreningens arbete stöttas av en rad olika företag som är med och bidrar till ett hållbart samhälle. Som stödföretag till kampanjen Operation: Rädda bina spelar ni en viktig roll i arbetet för biologisk mångfald. Ert bidrag är viktigt för att göra det möjligt för verksamheten att fortgå.


Som tack för ert stöd får ni bland annat ett kommunikationspaket som ger er möjlighet att dela engagemanget till kunder och medarbetare:

Kommunikationspaket 2023

Här listas allt ni får som stödföretag:

Bas

Hög

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Naturskyddsföreningen. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas och kan läsa mer om det här.

Fler områden Naturskyddsföreningen jobbar inom:

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Skog

Naturskyddsföreningen arbetar för att bevara och restaurera värdefulla skogar. Vi verkar för en ny svensk skogspolitik för att möjliggöra omställningen mot ett hållbart och klimatanpassat skogsbruk.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Hav och vatten

Naturskyddsföreningen har länge arbetat med ett flertal viktiga havs- och vattenfrågor. I dagsläget jobbar vi såväl nationellt som internationellt för en hållbar användning och förvaltning av våra hav och vatten. 

morötter, morot, barnhand, jordbruk, regnjacka, odling, grönsaker, jord, barn, hand,

Mat och jordbruk

Framtidens matproduktion är beroende av friska ekosystem. Jordbruket kommer alltid medföra miljöbelastningar, men kan också bidra till att stärka den biologiska mångfalden. Naturskyddsföreningen arbetar hårt för att förändra jordbruket både i Sverige, EU och världen. Framtiden behöver ett hållbart jordbruk.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Klimat

Naturskyddsföreningens klimatarbete är omfattande och som en del av det ingår arbetet för att ställa om de ekonomiska drivkrafter som idag gynnar fossil energi och för att fasa ut dessa subventioner.

sjö, friluftsliv, solnedgång, utflykt, vatten, tvätta sig, rent vatten, hemester,

Miljögifter

Under många år har Naturskyddsföreningen varnat för farliga kemikalier i vår vardag och drivit på för en tuffare lagstiftning. Just nu pågår en utvärdering av EU:s lagstiftning för material i livsmedelskontakt. Naturskyddsföreningen är självklart med och påverkar så att lagstiftningen blir så bra som möjligt både för vår hälsa och för naturen.