Operation: rädda bina

Läget för bina är akut

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet. Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna! De hotas av bland annat matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar. Var med och kämpa för våra bin.

Bort med bekämpningsmedel som skadar bin!

av 80 000 bi-vänner

Vi fortsätter att kämpa för att få bort biskadliga bekämpningsmedel, som är ett av de allvarligaste hoten mot våra bin. Förra året förbjöds några värstingar i våra privata trädgårdar, men den största mängden bekämpningsmedel används inom konventionellt jordbruk. Även de medel som inte är direkt dödliga kan vara skadliga för bina på andra sätt. Trots det gynnar Sveriges skattesystem bekämpningsmedel som kan vara farliga för bin och den biologiska mångfalden. Det är en bi-fientlig politik som borde skrotas.
Kräv att politikerna tar ansvar för våra livsviktiga pollinatörer! Här kan du läsa om våra politiska krav.

✓ Ja, jag skriver under för att politikerna ska ta ansvar för våra livsviktiga pollinatörer och agera mot bekämpningsmedel som skadar bin.

Skicka
Ett bi pollinerar en rosa blomma. Varför är pollinering så viktigt?

#byttilleko

En värld utan bin?

Visste du att var tredje tugga vi äter är helt beroende av bin? Pollinering är viktig för de flesta av våra grödor, och för naturen. Vilda bin och humlor står för en stor del av pollineringen, en ekosystemtjänst som vi gärna tar för given. När bina hotas, hotas också pollineringen och matproduktionen. Därför är det så viktigt att rädda bina!

recept, morotskaka, orb, bakning, bakverk, fika

inspiration och tips

Ordna en ekofika för bina

Det är dags att påminna om att eko gör skillnad för bina, eftersom det används mindre kemiska bekämpningsmedel inom ekologisk odling. Varför inte göra det med en trevlig fikastund?

Ge en gåva till bina

Swisha en gåva till vårt arbete för att rädda bina och bevara den biologiska mångfalden. Ditt stöd behövs!

Rädda bina!
kaffe, kaffebönor, orb2022

Viktiga varor att byta till eko för binas skull

Studier visar att det ekologiska jordbruket bidrar till fler bin och pollinatörer än det oekologiska, upp till 50 % fler. Och inte bara det. Det bidrar också till att många vilda växter kan finnas kvar, som annars riskerar att försvinna.

Kvinna sprejar rosor i trädgården.

Har du förbjudna växtskyddsmedel hemma?

I oktober förbjöds 2021 förbjöds flera växtskyddsmedel för användning i trädgård. Här kan du se vilka de är, och vad du ska göra med dem. Dessutom tipsar vi om hur du sköter din trädgård utan bekämpningsmedel.

Svenskmiljö,Äpplen,Äppelträd,Sommar,Frukt,Äpple, himlen, blå, grön, löv, varm

Utan bin ingen mat?

Pollinering är gratis, men värt miljarder. Den är viktig för maten vi äter och för stabila ekosystem. När bina hotas, hotas också pollineringen och matproduktionen. Kan du tänka dig en värld utan bin?

Gör skillnad som företag

Tillsammans kan vi skapa de åtgärder som behövs för att rädda våra livsviktiga pollinatörer och som företag spelar ni en viktig roll. Genom att bli stödföretag, ge en företagsgåva eller bli kampanjpartner är ni med och stödjer arbetet för bin och biologisk mångfald.

rädda bina, videoomslag

operation: rädda bina

Om kampanjen

Operation: Rädda bina är en satsning av Naturskyddsföreningen med målsättningen att öka kännedomen kring binas allvarliga situation och hotet mot den biologiska mångfalden. Läget för vilda bin och andra pollinatörer är akut. I Sverige är en tredjedel av våra 270 vildbiarter på väg att försvinna. Matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare.
Vi är alla beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av dem. Operation: Rädda bina lanserades 2019 som ett svar på det allvarliga läget. Genom kampanjen har redan tiotusentals människor engagerat sig för bin och andra pollinatörer.