Frukter och grönsaker behöver bin!

Vi kan tacka våra bin för maten! Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter. Bin ger alltså inte bara honung utan gör livsviktiga insatser för vår överlevnad.

Sjukdomar, gifter och ett förändrat landskap hotar våra bin. Ge en gåva till bina.

Fyra saker du kan göra för att hjälpa våra bin:

1. Hjälp bina med bostäder, bygg ett bihotell
2. Köp ekologisk mat så minskar användningen av bekämpningsmedel, här är de fem viktigaste varorna att byta till eko
3. Gör en bivattnare så bina kan släcka törsten
4. Odla blommor på din balkong, i din trädgård och spara vilda blommor. Bina älskar det!

Varför är bin viktiga?

Att bina producerar honung vet alla, men den största betydelsen för oss är att de pollinerar växter så att det blir frukt och bär åt oss och mängder av fåglar och andra djur. Utan bin skulle det bli väldigt tomt i frukt- och grönsaksdisken där vi handlar resultatet av binas gratistjänster åt oss! Mer än en tredjedel av maten vi äter är resultat av pollinerad av bin.

Sjukdomar och landskapsomdaning

Bina är hotade på flera sätt. Många olika sjukdomar drabbar tambin. Olika sorters giftiga bekämpningsmedel och miljöförändringar, som att det gamla småskaliga odlingslandskapet försvunnit, slår också hårt mot bin genom att många sorters blommor minskar.

Flera sjukdomar härjar bland tambin i Sverige, t ex Nosema och Varroakvalstret, innebär att det inte är enkelt att vara biodlare. Men tambin klarar sig ändå förhållandevis väl och många biodlare har lärt sig att hantera sjukdomarna. Tyvärr är det värre för de vilda bina. Hotet mot dem är inte sjukdomarna, utan utarmningen av deras livsmiljöer. Det finns för lite blommor och variation i odlingslandskapet. Men de trivs bra i många trädgårdar och där kan du häjpa dem genom att erbjuda husrum och växter som de gillar!

Bygg ett vildbihotell

Solitära bin bygger sina bostäder som små enrumslägenheter. Där lägger de några ägg, bäddar och placerar in matpaket för larverna som utvecklas där inne. 

Många ensamlevande bin bygger bon i hål som andra insekter redan gnagt i trä. Men du kan hjälpa dem på traven och erbjuda specialbyggda små krypin. Det kan räcka att borra några hål i en träbit och hänga upp i soligt läge. Hålen ska vara ca 5-6 cm djupa men inte gå rakt igenom hela brädbiten, det ska vara stopp så det finns en botten i biboet. Det går också att göra vildbihotell av vass eller bamburör som buntas ihop och hängs upp.

Kort bifakta

Det finns 285 olika arter vilda bin i Sverige, en tredjedel är hotade. De finns på rödlistan för att jordbrukslandskapet har blivit enformigare med för lite blommor. Det fanns 300 bi- och humlearter men 15 är redan försvunna.

Olika sorter bin

Honungsbin är binas kändisar. De är många och lever i bikupor, ca 50 000 bin bor tillsammans. Men det finns många olika sorters bin och flera arter lever faktiskt ensamma, de solitära bina. De tillverkar inte honung, men är mycket viktiga för att befruka våra växter.

Honungsbin kan flyga flera kilometer från bikupan i jakt på blommor. Solitära bin håller sig inom något hundratal meter från boet. Det betyder att om du lyckas få solitärbin att trivas i din närhet får du små trädgårdsmästare som hjälper dig att få mer frukt och grönsaker!

Tack för honungen

Ge bina en tacksamhetens tanke när du tar en klick honung. För att fylla en honungsburk krävs 5 miljoner blomsterbesök! Mer än en tredjedel av maten vi äter är pollinerad av bin. Äpple och jordgubbar är två exempel.

Rädda ett bi!

Vi behöver bin för att överleva. Nu är det dags att ge tillbaka. Bli medlem och stöd vårt arbete för att bevara bina!