Bli vår samarbetspartner

Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad olika organisationer och företag för att sprida intresse för naturen och göra nytta för miljö och människor.

Våra företagssamarbeten kan ge flera vinster. Dels kan vi förbättra ett företags miljöprestanda genom utbildning och rådgivning. Vi kan också hjälpa er nå nya målgrupper, och ni kan bidra till nya möten mellan föreningen och allmänheten. Genom att ge ekonomiskt stöd till föreningen kan ni också göra stor miljönytta.

Kritik för förbättring – viktig del i samarbetet
Föreningens samarbeten baseras inte främst på hur väl samarbetspartnern bedriver miljö- eller naturvårdsarbete idag, utan på potentialen vi ser. Naturskyddsföreningen har alltid möjlighet att kritisera samarbetspartnern i olika miljöfrågor när vi tycker att det behövs. Vi kan också avbryta samarbetet om företaget agerar på ett sätt som strider mot våra värderingar.

Kommunikation om samarbetet ska ske utan att det framstår som att vi legitimerar samarbetspartnerns verksamhet ur miljösynpunkt.

Företagssamarbeten:

IKEA vill uppmuntra sina kunder att vistas oftare i naturen och har därför valt att stödja Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet Natursnokarna.

INDISKA vill minska andelen plast i samhället och börjar nu ta betalt för sina nya, mer miljöanpassade plastpåsar. Överskottet från försäljningen går till Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har sedan 2014 inlett ett långsiktigt samarbete med arrangörerna av musikfestivalen Way Out West.

Universeum AB är Nordens största Science Center och erbjuder unika upplevelser och aktiviteter i utmanande experimentella utställningar, i levande miljöer och i uppsökande verksamhet på bl.a. skolor.

Smakis är ett familjeägt företag som grundades 1972. Varumärket Smakis har producerats i Sverige sedan 1993.

Den vitryggige hackspetten är akut hotad och BillerudKorsnäs stödjer Naturskyddsföreningens Projekt Vitryggig Hackspett.

Samarbeten med stiftelser:

Skansen är Sveriges äldsta och mest välbesökta djurpark och kulturhistoriska friluftsmuseum.

Under 43 år har Upplandsstiftelsen arbetat aktivt i Uppsala län med olika projekt för att främja naturvården och friluftslivet. En viktig del i stiftelsens arbete är att sprida kunskap om länets natur, naturvård och friluftsmöjligheter.

Nordens Ark i Bohuslän är en stiftelse som bland annat arbetar med utrotningshotade djur. Nordens Ark bedriver avel, uppfödning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald.

Vi är förmånstagare för:

Du kan stödja Naturskyddsföreningen genom att bli kund hos GodEl. GodEl drivs helt utan privat vinstintresse och delar ut vinsten till välgörenhet enligt kundernas val.

Naturskyddsföreningen är sedan 2010 förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet. Varje år fördelas Svenska PostkodLotteriets överskott till organisationer som är verksamma inom ideell sektor.

När du sparar i Swedbank Robur Humanfond går 2 procent av fondförmögenheten till välgörenhet.

Running for shelter stödjer Viva Vatten som är en del i Naturskyddsföreningens arbete för Östersjön.

Årsredovisning, insamlingspolicy och samverkanspolicy

Vi har 90-kontoVi är med i FRII