Bli vår samarbetspartner

Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad olika organisationer och företag för att sprida intresse för naturen och göra nytta för miljö och människor.

Våra företagssamarbeten kan ge flera vinster. Dels kan vi förbättra ett företags miljöprestanda genom utbildning och rådgivning. Vi kan också hjälpa er nå nya målgrupper, och ni kan bidra till nya möten mellan föreningen och allmänheten. Genom att ge ekonomiskt stöd till föreningen kan ni också göra stor miljönytta.

Kritik för förbättring – viktig del i samarbetet
Föreningens samarbeten baseras inte främst på hur väl samarbetspartnern bedriver miljö- eller naturvårdsarbete idag, utan på potentialen vi ser. Naturskyddsföreningen har alltid möjlighet att kritisera samarbetspartnern i olika miljöfrågor när vi tycker att det behövs. Vi kan också avbryta samarbetet om företaget agerar på ett sätt som strider mot våra värderingar.

Kommunikation om samarbetet ska ske utan att det framstår som att vi legitimerar samarbetspartnerns verksamhet ur miljösynpunkt.

Företagssamarbeten:

IKEA samarbetar för en ökad miljönytta och kunskapsutbyte. Vårt samarbete innefattar alla våra sakområden, Energifallet och Natursnokarna.

Naturskyddsföreningen har sedan 2014 inlett ett långsiktigt samarbete med arrangörerna av musikfestivalen Way Out West.

Universeums utställningar Hälsa och Skogens år uppmuntrar till kunskap om natur och biologisk mångfald liksom en positiv känsla för naturen.

Smakis har produkter med sociala och ekologiska budskap på utsidan och ett innehåll som är både eko och har mindre tillsatt socker.

BillerudKorsnäs stödjer Projekt Vitryggig Hackspett genom bland annat restaurering av skogar för den akut hotade vitryggiga hackspetten.

Samarbeten med stiftelser:

Skansen samarbetar med Projekt Vitryggig hackspett genom uppfödning av vår akut hotade skogsfågel för utsläpp i det fria.

Upplandsstiftelsen arbetar för att förstärka och utveckla populationen av vitryggig hackspett i Uppsala län, särskilt vid nedre Dalälven.

Nordens Ark är med och räddar pilgrimsfalkar och vitryggig hackspettar genom avel och genom att sprida kunskap om biologisk mångfald.

Vi är förmånstagare för:

GodEl drivs helt utan privat vinstintresse och delar ut vinsten till välgörenhet enligt kundernas val, vilket inkluderar Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen är sedan 2010 förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet, vars överskott fördelas till ideella organisationer.

När du sparar i Swedbank Robur Humanfond går 2 procent av fondförmögenheten till välgörenhet.

Running for shelter stödjer Viva Vatten som är en del i Naturskyddsföreningens arbete för Östersjön.

Årsredovisning, insamlingspolicy och samverkanspolicy

Vi har 90-kontoVi är med i FRII