Var med och rädda bina på jobbet!

Bina och andra pollinatörer är livsviktiga för vår matproduktion och spelar en central roll i naturen. Men våra vilda trädgårdsmästare är hotade. En tredjedel av Sveriges vilda biarter är på väg att försvinna. Nu kan ni som företag göra en insats som gör skillnad för naturens egna trädgårdsmästare.

I Sverige är en tredjedel av våra 270 vildbiarter hotade. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för vår framtid. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem. 

Som tur är finns det lösningar. Har ni en innergård kan ni låta en del av gräsmattan förbli oklippt, ni kan plantera bivänliga blommor i balkonglådor och krukor eller varför inte bygga ett vildbihotell. Det brukar vara en uppskattad personalaktivitet!

Läs mer om räddningsinsatserna på www.räddabina.nu

Några tips på vad ni kan göra för bina:

Fill out my online form.