Lär dig mer om palmolja

Palmolja finns i väldigt mycket. Snacks, godis och smink. Den storskaliga palmoljeproduktionen har förödande konsekvenser för människor och miljö. Lär dig mer om hur palmolja produceras och varför det är viktigt att produktionen blir bättre.

Palmolja och palmkärnolja kommer från oljepalmens frukter.

Ofta är det svårt att veta vilka produkter som innehåller palmolja. Palmolja finns i väldigt många produkter, som kakor, godis, choklad, popcorn för mikron, chips, tvål, smink (då ingår palmoljan som fettblandning), färdiglagade livsmedel, i biobränslen, tvättmedel (då ingår palmoljan som tensid).

2014 införde EU en lag om att deklarera vilket vegetabiliskt fett och vilken vegetabilisk olja som livsmedel innehåller.

Stora miljö- och människorättsproblem

Konsumtionen av palmolja fortsätter att öka över hela världen. Vår efterfrågan på palmolja orsakar stora miljö- och människorättsproblem i de länder där den produceras.

Palmoljan utvinns ur oljepalmer, som odlas i stora plantager. Odlingarna finns framförallt i Indonesien och Malaysia. Indonesien är världens största exportör av palmolja och producerar 50 procent av all palmolja.

Bakom de enorma plantagerna döljer sig skövling av regnskog med förlust av stora unika och oersättliga naturvärden, torrmarker som utdikas till plantager, och brott mot mänskliga rättigheter.

Det kemiska bekämpningsmedlet, parakvat, används på palmoljeplantagen, men är förbjudet i EU på grund av att det är så farligt. Redan nu täcker oljepalmsplantagerna i Indonesien en enorm yta (13,5 miljoner hektar). Ändå har regeringen planer på att fördubbla arealen fram till år 2020. Det motsvarar en yta större än halva Sverige.

Plantagerna ökar också i vissa delar av Afrika, bland annat i Uganda, Liberia och Cameroon.

Läs mer om palmoljan, konsumtion och konsekvenser

De svenska AP-fonderna har investeringar i bland annat världens största palmoljebolag, Wilmar International, som verkar i exempelvis Indonesien och i Uganda. De har även fått stark kritik i samband med brott mot mänskliga rättigheter.

Läs artikeln om bönderna i Uganda strider mot palmoljebolaget

Viktigt att ställa krav på producenterna

Det kan vara svårt att veta exakt hur palmoljan har producerats och om just den palmoljan som finns i den produkten vi vill köpa leder till avskogning eller brott mot mänskliga rättigheter.

Ett bra sätt att påverka att produktionen av palmolja blir bättre är att ställa frågor till företagen som tillverkar produkterna som innehåller palmolja. Och att ställa frågor i butiken där du handlar. Har de några produkter utan palmolja? Säljer de produkter med ekologisk palmolja? Vart kommer palmoljan ifrån? Och är palmoljan de säljer schysst producerad? Med schysst producerad menar vi att produktionen inte orsakar avskogning eller leder till konflikter.

Vi på Naturskyddsföreningen rekommenderar livsmedelsproducenter och tillverkare av produkter som innehåller palmolja att ställa högre krav på hur produktenen ska gå till eller att de ersätter palmoljan med andra fetter som inte har lika negativ påverkan på miljön som palmoljeproduktionen har.

Ekologisk palmolja – en bristvara

Ekologisk palmolja produceras bland annat utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det mesta av den ekologiskt odlade palmoljan kommer i dag från Sydamerika, där den framför allt odlas på gammal jordbruksmark. Den ekologiska palmoljan står i dag för enbart 0,2 procent av den totala produktionen.
På grund av att ekologiskt odlad palmolja är så ovanlig och svår att få tag på behöver vi förändra och påverka hur den dominerade produktionen av oljepalm går till så att den produktionen tar hänsyn till naturen, människors arbetsvillkor och situation.

Viktig för många småproducenter

Palmoljeproduktionen är viktig för många småproducenter. I dag står småproducenter för ca 40 procent av produktionen av palmolja. En del av dessa bönder är oberoende och bestämmer själva över sin oljepalmsproduktion. Hur många av småbrukarna som är oberoende och själva bestämmer över sin produktion finns det inga siffror på. De flesta småproducenterna är bundna att leverera till storbolagen.

Många av småbrukarna har inte något inflytande eller valfrihet vilket gör dem sårbara. Naturskyddsföreningen jobbar för att småproducenter ska få större inflytande över sin produktion och möjlighet att odla fler sorters grödor och på det viset bli självständiga och mindre beroende av storbolagen. I dag minskar livsmedelsproduktionen i Indonesien på grund utav att man producerar mer palmolja.

RSPO-certifierad palmolja – vad är det?

RSPO, (Roundtable on Sustainable Palm Oil) är en certifiering utvecklad av producenter av palmolja, miljö och sociala NGO:s, återförsäljare, investerare och banker.

Den togs fram som svar på den kritik som växte fram från miljö och sociala organisaitoner nationellt och internationellt när konsekvenserna kring palmoljans produktion blev kända.
Vi anser att kriterierna för märkningen ställer viktiga baskrav på industrin men det finns fortfarande mycket kvar att önska. Namnet till trots är palmolja producerad inom ramen för RSPO:s principer och kriterier, inte något som Naturskyddsföreningens kallar hållbar.

RSPO tillåter bland annat fortsatt avskogning, även om det finns begränsningar som att inte avverka där skyddsvärda arter förekommer, till exempel. Men även de skogar som inte innehåller starka skyddsvärden är betydelsefulla för människor och miljö, eftersom avskogningen generellt sett är så omfattande.

Utgångspunkten för många av de certifieringar av palmoljeproduktion som nu sker är omfattande plantager med en enda art. RSPO tillåter användning av det farliga bekämpningsmedlet parakvat, vilket är förbjudet i EU på grund av att det är så giftigt.
Många företag har antagit egna kriterier för den palmolja som produceras och köps in. Flera av dessa kriterier går längre och ställer högre krav än RSPO gör. Detta visar att det behövs högre krav och att RSPO inte är tillräckligt. Wilmar International var det första företag som i december 2012 antog en deklaration som gick längre än RSPO och nu följer andra företag efter.

Vi tycker att det är bättre att köpa RSPO-certifierad palmolja än att köpa palmolja utan märkning. Men om du som konsument vill vara helt säker på att du inte bidrar till konflikter eller skogsskövling är det bättre att helt avstå från att köpa produkter som innehåller palmolja.