mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,
Hjälp oss skydda skogen!Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Skydda skogens biologiska mångfald!

Att bevara naturskogar och andra skogar med höga naturvärden är avgörande för den biologiska mångfalden. Det är även en viktig del i arbetet för att tackla klimatförändringarna eftersom skogarna binder stora mängder kol. Men Sveriges skyddsvärda skogar avverkas i snabb takt och ersätts med ensidiga trädplanteringar, vilket leder till fler hotade arter och stora utsläpp av koldioxid.

Med din gåva till skogen bidrar du till arbetet för att:

  • bevara och öka kunskapen om skogar med hög biologisk mångfald   
  • värna tätortsnära skogar som är viktiga i människors vardag  
  • säkerställa skyddet av våra fjällnära naturskogar  
  • kräva en ny skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden 
  • öka användning av hyggesfria metoder i skogsbruket.    

Tack för ditt stöd!

Steg 1 av 3

Välj belopp

Steg 2 av 3

Ange dina uppgifter

Steg 3 av 3

Välj betalsätt