EU-val 2024

För en stark klimat- och miljöpolitik i EU.
Skriv under!


Tiden är knapp. Vi har inte råd med fem förlorade år för klimat och natur. Skriv under uppropet till de nyvalda svenska EU-parlamentarikerna.

Det svenska folket har röstat för klimat och miljö, samtidigt har klimatfientliga partier gått starkt framåt i många EU-länder. Hjälp oss skicka tydliga signaler till våra nyvalda politiker för att säkerställa en ambitiös klimat- och miljöpolitik inom EU.

Granskning: Utmärkt och uselt i miljöpolitiken

Naturskyddsföreningen har granskat hur de svenska EU-parlamentarikerna har röstat och engagerat sig i miljöfrågor 2019–2024. Skillnaden är stor.

Granskning: Löften för klimat och natur

Vilka partier vill skydda EU:s urskogar? Vilka säger ja till att halvera energianvändningen till 2040? Och vilka vill minska flygets klimatutsläpp?

EU-val 2024: Valkompass för klimat och natur

Klimatmål, bekämpningsmedel och artskydd. Hur ställer du dig till viktiga frågor om klimat och natur? Jämför dina resultat med partiernas svar.

eu-val 2024

Din valguide för klimat och natur!

Hur har Sveriges EU-parlamentariker agerat i viktiga miljöfrågor och vad lovar partierna för de kommande fem åren? Vi har granskat miljöpolitiken i EU.

bli medlem i naturskyddsföreningen

Tillsammans är vi starkare

Miljöfrågan är mer akut än någonsin. Trots det ser vi en svensk politik som inte tar natur- och klimatkrisen på fullt allvar. Att vi är många som står upp för miljön och klimatet är avgörande när vi ska påverka makthavare att ta ansvar för klimat och natur. Ditt medlemskap och engagemang betyder att vi kan fortsätta – ännu starkare.

Utöver det värdefulla stöd som ett medlemskap innebär får du även tillgång till fina medlemsförmåner.