EU-val 2024

Valkompass för
klimat och natur

Klimatmål, bekämpningsmedel och artskydd. Hur ställer du dig till viktiga frågor om klimat och natur? Jämför dina resultat med partiernas svar.

Kort om valkompassen

Valkompassen visar i vilken utsträckning du och partierna svarat lika på Naturskyddsföreningens frågor som rör miljö- och klimatpolitik inom EU. Däremot säger resultatet inte något om huruvida du och partierna har liknande åsikter i andra frågor.

Granskning: Utmärkt och uselt i miljöpolitiken

Naturskyddsföreningen har granskat hur de svenska EU-parlamentarikerna har röstat och engagerat sig i miljöfrågor 2019–2024. Skillnaden är stor.

Granskning: Löften för klimat och natur

Vilka partier vill skydda EU:s urskogar? Vilka säger ja till att halvera energianvändningen till 2040? Och vilka vill minska flygets klimatutsläpp?

Skriv under för en stark klimat- och miljöpolitik i EU.

Tiden är knapp. Vi har inte råd med fem förlorade år för klimat och natur. Skriv under uppropet till de svenska EU-parlamentariker som väljs i årets EU-val.

bli medlem i naturskyddsföreningen

Tillsammans är vi starkare

Miljöfrågan är mer akut än någonsin. Trots det ser vi en svensk politik som inte tar natur- och klimatkrisen på fullt allvar. Att vi är många som står upp för miljön och klimatet är avgörande när vi ska påverka makthavare att ta ansvar för klimat och natur. Ditt medlemskap och engagemang betyder att vi kan fortsätta – ännu starkare.