Från uselt till utmärkt: Miljöbetyg på Sveriges EU-parlamentariker

Naturskyddsföreningen har granskat hur de svenska EU-parlamentarikerna har röstat och engagerat sig i miljöfrågor. Skillnaden i engagemang och ambitionsnivå för miljöpolitiken är stor.  

Inför EU-valet 2019 stod klimatfrågorna högt på agendan, mycket tack vare ett brett engagemang som syntes såväl på gator och torg som i media och satte press på politikerna. Mandatperioden inleddes hoppfullt när EU-kommissionen presenterade den gröna given – en historisk satsning för klimat och miljö.  

Men mot mandatperiodens slut har vi sett flera oroande exempel där länder i ministerrådet och partigrupper i EU-parlamentet velat stoppa nästan helt klara miljölagstiftningar som har förhandlats i flera år och försökt riva upp nyligen fattade beslut.  

De närmsta åren krävs modiga beslut för att kraftigt minska klimatutsläppen och hejda förlusten av biologisk mångfald. EU spelar en avgörande roll för att lyckas med den utmaningen. 

Vår granskning visar att det finns stora skillnader i svenska EU-parlamentarikers miljöengagemang. Vilka partier och personer som röstas fram i EU-valet spelar med andra ord en avgörande roll för möjligheten att driva en ambitiös miljöpolitik.  

EU-parlamentarikerna som hjälpt och stjälpt

Partierna med högst och lägst miljöbetyg 

Granskningen toppas av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, vars EU-parlamentariker har röstat bra för miljön i 97 respektive 94 procent av omröstningarna.  

Ett parti sticker ut som klart sämst – Sverigedemokraterna. Partiets EU-parlamentariker har endast röstat bra för miljön i fem till nio procent av omröstningarna. 

Miljöpartiet – Utmärkt 

Miljöpartiet har i dagsläget tre platser i Europaparlamentet. Alla tre parlamentariker har lagt bra miljöröster i 97 procent av de granskade omröstningarna och har varit drivande i flera klimat- och miljöfrågor. 

Jakop Dalunde

Pär Holmgren

Alice Bah Kunke


Vänsterpartiet – Utmärkt  

Vänsterpartiet har i dagsläget en parlamentariker i Europaparlamentet, Malin Björk. Björk har röstat bra för miljön i 94 procent av de granskade omröstningarna.  

Malin Björk


Socialdemokraterna – Bra 

Med sina fem mandat i Europaparlamentet är Socialdemokraterna det största av de svenska partierna. De nu sittande parlamentarikerna har röstat bra för miljön i 79–87 procent av de granskade omröstningarna. Socialdemokraternas parlamentariker Erik Bergkvist gick bort i februari 2024 och har därför utelämnats ur granskningen.

Heléne Fritzon

Carina Ohlsson

Ilan De Basso

Evin Incir


Liberalerna – Bra 

Liberalerna har en ledamot i Europaparlamentet, Karin Karlsbro, som har röstat bra för miljön i 77 procent av de granskade omröstningarna.  

Karin Karlsbro


Centerpartiet – Okej 

Centerpartiets två sittande parlamentarikerna har båda lagt bra miljöröster i 53 respektive 56 procent av de granskade omröstningarna. 

Emma Wiesner

Abir Al-Sahlani


Kristdemokraterna – Dåligt 

Under mandatperioden har Kristdemokraternas två ledamöter överlag röstat dåligt för miljön, då de endast lagt en bra miljöröst i 31 respektive 25 procent av de granskade omröstningarna. 

David Lega

Sara Skyttedal


Moderaterna – Dåligt 

Moderaterna har fyra platser i Europaparlamentet. De moderata parlamentarikerna har överlag röstat dåligt för miljön, och endast lagt bra miljöröster i 27 till 29 procent av de granskade omröstningarna.  

Jörgen Warborn

Arba Kokalari

Jessica Polfjärd

Tomas Tobé


Sverigedemokraterna – Uselt 

Vid valet 2019 tilldelades Sverigedemokraterna tre mandat i Europaparlamentet. Dock uteslöts Peter Lundgren ur partiet den 18 mars 2022 och har därefter suttit kvar i parlamentet som partilös. Sverigedemokraterna är det parti vars parlamentariker röstat sämst för miljön under den gångna mandatperioden, med endast 5 respektive 9 procent bra miljöröster.  

Charlie Weimers

Johan Nissinen

Peter Lundgren*

Så har vi gjort granskningen
I den här granskningen har vi dels undersökt hur svenska EU-parlamentariker röstat i 88 omröstningar som rör natur och klimat, dels hur de har engagerat sig i miljöfrågor genom exempelvis inlägg, ändringsförslag och uttalanden i media. Rankningen baseras på en sammantagen bedömning.  
Bra miljöröst: Vi har räknat hur många gånger varje parlamentariker har röstat på ett sätt som är positivt för miljön, det vill säga i linje med Naturskyddsföreningens ståndpunkter. Utifrån detta har de sedan fått omdömet utmärkt, bra, okej, dåligt eller uselt när det gäller röstbeteende.  
Hjälpt eller stjälpt: Omnämnandet ”Hjälpt” delas ut till de politiker som utmärkt sig på ett positivt sätt för miljön kopplat till minst fem lagstiftningar, utöver att trycka på röstningsknappen. De som i stället agerat negativt för miljön kring minst fem lagstiftningar får omnämnandet “Stjälpt”.  

Vilket klimat vill du ha i EU?

Vi har granskat hur de svenska EU-parlamentarikerna röstat och engagerat sig i miljöfrågorna.

Valguide för klimat och natur!
Gillas av 24

Relaterat innehåll