Globalt arbete

Tillsammans för en stark global miljörörelse

Med över 60 organisationer världen över gör vi världen grönare och mer rättvis.

Var med och verka för en stark global miljörörelse.

Det här gör vi

Genom medel från Sida samarbetar vi med allt från globala nätverk till lokala organisationer världen över. Tillsammans gör vi världen grönare och mer rättvis.

Här samarbetar vi

Naturskyddsföreningen stödjer över 60 miljöorganisationer runt om i världen. På vår globala karta ser du var de finns.

Våra segrar

Våra samarbeten ger resultat – på lokal, nationell och internationell nivå. Här har vi sammanställt några exempel från 2014.

Aktuellt Globalt arbete