Globalt arbete

Tillsammans för en stark global miljörörelse

Med över 50 organisationer världen över gör vi världen grönare och mer rättvis.

Var med och verka för en stark global miljörörelse.

Det här gör vi

Genom medel från Sida samarbetar vi med allt från globala nätverk till lokala organisationer världen över. Tillsammans gör vi världen grönare och mer rättvis.

Här samarbetar vi

Naturskyddsföreningen stödjer nära 50 miljöorganisationer runt om i världen. Vi arbetar inom klimat, tropisk skog, marint, jordbruk, hållbar konsumtion och miljögifter.

Våra segrar

Våra samarbeten ger resultat – på lokal, nationell och internationell nivå. Här hittar du några av våra globala segrar från 2016.

Aktuellt Globalt arbete